Aktieselskaber i Norge har hvert år pligt til at levere aktionærregisteropgave til Skatteetaten. Frist for levering af aktionærregisteropgaven for 2022 er den 31. januar 2023. Pligten til at levere aktionærregisteropgaven gælder også selskaber, der er ophørt i 2022.

Selskaber, der tidligere har leveret aktionærregisteropgaven elektronisk for 2021 har, den 5. december 2022, modtaget et udkast til aktionærregisteropgaven for 2022 i Altinn eller i deres årsopgørelsessystem sammen med et orienteringsbrev om aktionærregisteropgaven. Hvis der ingen ændringer er til tidligere år, skal udkastet godkendes og sendes ind.

Der er også mulighed for at aktionæropgaven kan sendes ind manuelt på papir.

Aktionærregisteropgaven skal godkendes af Skatteetaten og ved fejl, skal selskabet hurtigst muligt sende en ny og tilrettet aktionærregisteropgave.

Hvis opgaven ikke leveres rettidigt, vil der påløbe daglige tvangsbøder allerede efter få dage. Bøderne er et såkaldt retsgebyr pr. dag (max 50 retsgebyr/dage) og pr. 1. november 2022 er satsen 1 223 NOK pr. dag.

Denne kan blive ændret i 2023.

For at indberette aktionærregisteropgaven skal selskabet blandt andet og som eksempel tage stilling til følgende:

  • Hvem skal levere aktionærregisteropgaven (daglig leder eller revisor)
  • Er kontaktinformationer korrekte?
  • Er der købt/solgt aktier, som skal rapporteres?
  • Er der sket organisatoriske ændringer?
  • Er der ydet aktionærlån eller udbetalt udbytte?
  • Er der taget stilling til kildeskat ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer (herunder korrekt rapportering og betaling)?

Hvis du er i tvivl så søg hjælp. TIMEVAT kan og vil hjælpe dig med aktionærregisteropgaven eller med andre rapporter eller spørgsmål relateret til din aktivitet i Norge.