Amazon FBA

Amazon FBA giver danske selskaber adgang til hele EU som et åbent og frit marked. Det muliggør hurtige leveringstider med Amazon direkte til EU-forbrugere og virksomheder.

Flere danske selskaber benytter sig af Amazon FBA (amazon fulfillment center), hvor selskabets varer placeres på et Amazon lager. Herefter er det Amazon, der plukker, pakker og sender de solgte varer.

Samtidig giver FBA løsningen mulighed for, at Amazon via egne algoritmer kan flytte selskabets varebeholdning rundt til andre Amazon lagre i EU.

Denne løsning vælges primært, men ikke udelukkende, af selskaber med en Amazon Seller Account og indgangen til at starte med at sælge på Amazon er som oftest på Amazon DE.

Der kan dog hurtigt komme skår i glæden, når selskabet skal håndtere moms og EU-registreringer i EU. Den korrekte håndtering kommer dels af de lokale momsregistreringer i eksempelvis Amazon UK, Amazon PL eller Amazon FR.

Samtidig skal selskabet være korrekt registreret i Danmark og have udvalgt de præcise registreringer i Amazons eget system.

Digitale løsninger

TIMEVAT har udviklet et digitalt værktøj til udarbejdelse af momsrapporter til de forskellige EU-lande baseret på data fra Amazon og andre kilder. Med TIMEVAT er det samtidig muligt løbende at overvåge om selskabet får rapporterings- og registreringsforpligtelser i andre EU-lande.

TIMEVAT har stort kendskab til Amazons momsløsninger og har mulighed for at assistere danske selskaber med faglig knowhow og praktisk erfaring med registreringer og rapporteringer.

TIMEVAT har kompetencerne til at assistere med registrering og rapportering i alle de lande, hvor Amazon er til stede. Sammen med TIMEVAT har I mulighed for bedre og mere sikkert at udnytte Amazon FBA.

Dette også selvom man opstarter på Amazon DE og først senere kobler nye lande som Amazon UK, Amazon PL eller Amazon FR på senere.