Amazon registreringsforpligtelser

Hvis jeres virksomhed driver med salg via e-commerce hos Amazon, så skal I huske at tage højde for både de forpligtelser I har til de lokale myndigheder, men også de forpligtelser I har overfor Amazon.

Jeres virksomhed er formentlig allerede bekendt med, at I har pligt til, at oplysningerne om jeres danske selskab skal være retvisende og opdaterede. MEN den samme forpligtelse gør sig gældende for de momsregistreringer, I eventuelt måtte have rundtomkring i EU.

Hvis I har en Amazon Seller Account, så kan I hurtigt ende med at have op til flere momsnumre på tværs af EU-landene for at kunne benytte Amazons FBA-løsning.

Det er vigtigt, at I holder jer ajour med:

  • Har vores selskab de nødvendige momsregistreringer i EU?
  • Er oplysningerne om vores momsregistreringer korrekte og opdaterede?

Én ting er nemlig at være opmærksom på, hvilke lande I har registreringspligt i. En anden er, hvorvidt oplysningerne om registreringerne er korrekte. Hvis I laver en ændring i jeres danske selskab – det kunne eksempelvis være en adresse- eller navneændring – så skal denne ændring registreres på de momsnumre I har i eksempelvis Tyskland, Frankrig, Polen osv.

Amazon lukker din konto

Vi ved fra erfaring, at konsekvensen ved at forsømme denne opgave kan være, at Amazon lukker selskabets konto i det pågældende land eller globalt. Amazon er yderst opmærksomme på, at alle sælgere er compliant med lokal (moms)lovgivning. Hvis dette ikke er tilfældet, så er de ikke sene til at reagere.

Hvis Amazon skrider ind, så kan det hurtigt blive dyrt. Får I lukket jeres Amazon-konto i ét eller flere lande, så vil virksomheden mærke konsekvenserne både på den korte og lange bane. Der er det øjeblikkelige tab af indtjening, men også det potentielle tab af kunder, hvis de søger mod andre firmaer, der har en aktiv Amazon-konto. Derudover skal man nu på ny igennem processen med at blive verificeret af Amazon og herved generhverve privilegiet til at sælge via Amazons platform.

Vi anbefaler derfor, at man altid er opmærksom på sine forpligtelser og virksomhedsoplysninger BÅDE i Danmark og alle de EU lande selskabet er registreret i. Hvis I sælger via Amazon, og har momsnumre i op til flere lande, så har vi hos TIMEVAT både erfaringen og ekspertisen til at hjælpe jer med at håndtere, at jeres selskab lever op til lokal lovgivning og hermed også til de krav fremsat af Amazon.