Betaling af norsk moms 1 termin udsat

Frist for indbetaling af norsk moms 1 termin 2020 (01.01 – 29.02) udsættes til 10. juni. Der er ikke ændret i rapporteringsfristen, som fortsat er den 14. april.

Det er ikke nødvendigt at søge om udsættelse.

 

Midlertidig reducering i den lave sats

Samtidig med udskydelsen af momsbetalingen kommer der en midlertidig reducering i den lave 12% sats. Den lave sats dækker persontransport, overnatning, idrætsarrangementer, biograf og kulturoplevelser generelt. Satsen ændres i periode 1. april til 31 oktober 2020 til 8%.

 

Tvangsmulkt (bøder) standses midlertidig

Moms: Der ilægges ikke tvangsmulkt ved for sen levering af momsrapport for 1 termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni) og ej heller for den årlige momsrapportering.

Skattemelding: Tvangsmulkt stoppes midlertidigt, men frist for indlevering er fortsat 31. maj 2020. Der er dog mulighed for at søge om fristudsættelse.

Arbejdsgiver- og a-melding: Tvangsmulkt stoppes midlertidigt, men fristen for indrapportering er fortsat den 5. hver mdr. Det er vigtigt fortsat at indlevere a-melding da oplysningerne blandt andet bruges til behandling af krav om syge- og dagpenge.

Arbejdsgiverafgiften: Fristen for indbetaling af arbejdsgiverafgift 2. termin (01.03 – 30.04) udsættes fra 15. maj til 15. august 2020. Der er pt. ingen ændringer til rapporteringen eller afgiftssatsen.

 

Skatteetaten opfordrer alle virksomheder til at efterleve kravene til rapportering til trods for, at tvangsmulkten (bøder) er midlertidigt stoppet.

 

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt TIMEVAT.