Hvis I arbejder som underentreprenører i Storbritannien, er det afgørende at være opmærksomme på Construction Industry Scheme (CIS). Denne ordning er designet til at reducere skatteunddragelse i byggebranchen og kræver specifik registrering og rapportering.


Hvad er CIS?

Construction Industry Scheme (CIS) er et skattesystem i Storbritannien, der gælder for byggebranchen. Under CIS skal hovedentreprenører trække skat af betalinger til underentreprenører og indbetale denne skat direkte til HM Revenue and Customs (HMRC). Dette sikrer, at skatter betales rettidigt og korrekt.

Danske underentreprenører, der er registreret under Construction Industry Scheme (CIS) i Storbritannien, kan undgå, at der trækkes i deres betalinger. Når en underentreprenør er registreret i CIS, vil hovedentreprenøren typisk trække en reduceret skattesats på 20% i stedet for den højere sats på 30%, som gælder for ikke-registrerede underentreprenører.

Registrerede underentreprenører vil få trukket i deres betalinger, men skattetrækket kan reduceres eller i nogle tilfælde helt undgås. Det afhænger af selskabets individuelle skatteforhold og kræver en godkendelse. For helt at undgå at der trækkes i betalingerne fra Hovedentreprenøren skal underentreprenøren have en ”gross payment status”.


Konsekvenser for manglende overholdelse

 1. Bøder og strafgebyrer: Manglende registrering eller indsendelse af rapporter kan resultere i betydelige bøder og strafgebyrer fra HMRC.
 2. Tilbageholdelse af betalinger: Hovedentreprenører kan tilbageholde op til 30% af betalingen til ikke-registrerede underentreprenører, hvilket kan påvirke likviditeten markant.
 3. Begrænsede arbejdsopgaver: Manglende overholdelse af CIS kan føre til tab af arbejdsopgaver, da mange hovedentreprenører kun arbejder med fuldt registrerede underentreprenører, der arbejder i overensstemmelse med reglerne.


Ved at sikre korrekt registrering og overholdelse af CIS kan I undgå økonomiske sanktioner og sikre en stabil arbejdsproces i Storbritannien.


Særlige regler om reverse charge inden for bygge- og anlægsbranchen.

Der er flere lande med regler om ”domestic reverse charge” indenfor bygge- og anlægsbranchen. Dette gør sig også gældende i UK.

Selskaber skal anvende omvendt betalingspligt, hvis selskabet er momsregistreret i Storbritannien, leverer bygge- og anlægstjenester og:

 • din kunde er momsregistreret i Storbritannien
 • betalingen for leverancen rapporteres inden for Construction Industry Scheme (CIS)
 • de tjenester, du leverer, er standard- eller reduceret momsbelagte
 • du ikke er en vikarvirksomhed, der leverer enten personale eller arbejdere, eller begge dele. Levering af byggeydelser er underlagt reverse charge, levering af personale er ikke.
 • din kunde ikke har givet skriftlig bekræftelse på, at de er en slutbruger eller formidler / mellemmand (Intermediary supplier)


Ordningen dækker alt byggearbejde udført i Storbritannien, inklusive opgaver såsom:

 • klargøring af byggeplads
 • ændringer
 • demontering
 • konstruktion
 • reparationer
 • dekoration
 • nedrivning

Storbritannien inkluderer britiske territorialfarvande op til 12 mils grænsen.

Undersøg altid om I er omfattet af reglerne. Der er kan være særlige forhold, der gør sig gældende i jeres konkrete situation.