Per 1.1.2020 kommer der større klarhed over hvilken dokumentation, der skal ligge til grund for, at virksomheder kan fakturere momsfrit ved salg af varer i EU.

Reglerne er de samme som hidtil: Du kan fakturere varen momsfrit, når du sælger til en anden EU baseret virksomhed og varen flyttes til et andet EU-land.

Men nu er dokumentationskravet blevet mere præcist, derfor:

  1. DU skal sikre dig, at købers momsnummer er korrekt. Kan købers momsnummer ikke verificeres i VIES, så kan du ikke fakturere momsfrit.
  2. DU skal dokumentere, at varen er sendt til / leveret i et andet EU-land. Dokumentation skal bestå af to separate beviser, der ikke er modstridende (beviserne skal være udstedt af to forskellige parter, der er uafhængige, eksempelvis speditør og bank).
    1. Kategori A dokumentation: dokumentation der relaterer sig til transporten så som signeret CMR, bill of lading, luftfragtsfaktura eller en faktura fra transportøren.
    2. Kategori B dokumentation: dokumentation så som transportforsikringspolice, bankkvittering for betaling af transporten, kvittering for modtagelse af varen på udenlandsk lager eller et notariseret dokument, der bekræfter varens ankomst i et andet EU-land.

Præciseringen af dokumentationskravet ifm. forsendelse / transport af varen for at kunne sælge momsfrit indenfor Fællesskabet er på mange måde rigtig fint. Nu er der konsensus om, hvilken dokumentation der skal til. Det stiller både virksomheder og myndigheder godt. Samtidig forventer vi, at speditører i højere grad end tidligere skal kunne fremskaffe transportdokumentation til deres kunder.

Samtidig er det værd at notere sig, at virksomheder, der sælger deres varer EXW (stiller dem til rådighed for køber på ”gårdspladsen”), skal efterleve de samme krav til dokumentation af forsendelsen for at kunne fakturere momsfrit. Det betyder, at kan du ikke dokumentere med to separate beviser eller med en skriftlig erklæring fra køber, at varen er leveret i et andet EU-land, så kan du ikke fakturere momsfrit.

Er du usikker på dokumentationskravene eller hvorledes det kan administreres, så kontakt TIMEVAT.