Vi har stor erfaring med at hjælpe danske webshops

Har du udfordringer med dine leveringsbetingelser til de norske, schweiziske eller britiske kunder?
Bekymrer du dig over, hvorledes salget til de britiske kunder kan og skal håndteres?

Ønsker du at optimere jeres forsendelser til tredjeland, så ring og hør om dine muligheder.

Vidste du, at der er grænser for, hvor meget du må sælge for til udenlandske forbrugere uden at opkræve den lokale moms? Fjernsalgsgrænserne er fortsat gældende og mange danske webshops skal opkræve, rapportere og betale udenlandsk moms.

TIMEVAT hjælper danske webshops med at få et udenlandsk momsnummer. Vi rapporterer og afstemmer moms for danske webshops i mange forskellige lande.

Det giver mening for mange webshops at fokusere på deres forretning og lade administration og rapportering ligge hos TIMEVAT.

Kontakt TIMEVAT, hvis du vil høre om registrering i Storbritannien (UK), Norge & Schweiz eller andre lande i EU

Hvis du har brug for viden, der ikke er nævnt her, så kontakt os gerne alligevel. TIMEVAT har et stærkt netværk af samarbejdspartnere, der kan hjælpe.

Er det svært med reglerne?

Mange danske webshops er interesseret i at anvende Amazon som platform for lokal EU salg. Disse platforme tilbyder en strømlinet og stærk forretningsmodel, som giver adgang til enormt antal potentielle kunder og hurtige leveringstider.

For at kunne anvende platformens hurtige leveringstider og anvende deres fullfilment service (FBA), skal danske webshops have sine varer placeret på Amazon lager i Europa. Det kræver en lokal momsregistrering i det EU land hvor varerne er placeret. Se nedenstående eksempel.

Hvert land i Europa har sine egne momsregler og -love. Det gør opgaven omkring momsregistrering kompleks, tidskrævende og kan blive en væsentlig omkostning. Efterfølgende stiller de enkelte lande forskellige krav til rapportering, deadlines og compliance.

De enorme datamængder, som Amazon stiller til rådighed kan være vanskelige at tilpasse momsopgaven. TIMEVAT har udviklet en digital løsning, som kan udtrække de påkrævede informationer fra Amazons database og levere en momsrapportering, som opfylder de krav, som gælder i hvert land i Europa.

Eksempel:

Du har aftalt at have dine varer placeret på et FBA Amazon lager i Tyskland. Derfor skal du have en momsregistrering i Tyskland, for at kunne fakturere og betale 19% moms på varer til tyske kunder.