Utmaningar för svensk e-handel som säljer till EU-länder

– Nå en marknad på avstånd
– Inga flexibla leveransvillkor – ingen leverans vid dörren
– Varje försäljning genererar extra kostnader och administration – moms, tull och returer är en börda för din kund
– Tull och punktskatter är kostsamma och måste betalas av dina kunder
– Deklarationer och administration relaterad till EU-import måste betalas av din EU-kund

Svenska e-handelsföretag och Amazon

Många svenska webbutiker är intresserade av att använda Amazon som plattform för lokal EU-försäljning. De erbjuder en strömlinjeformad och kraftfull företagsmodell som ger tillgång till ett enormt antal potentiella kunder och snabba leveranser.

För att kunna erbjuda snabba leveranser och använda fullfilment-tjänster som erbjuds måste svenska webbutiker ha sina varor placerade i Amazon lager i Europa. Det kräver lokal momsregistrering i det EU-land där varorna är placerade

Exempel:

Du har avtalat att ha dina varor i ett FBA Amazon/Zalando-lager i Tyskland. Därför behöver du en momsregistrering i Tyskland för att fakturera och redovisar lokal tysk moms på varor till tyska kunder.

Lösningar för svensk e-handel som säljer till Europa

  • Upplev marknadsexpansion och -utveckling
  • Registrera ett momsnummer i EU-landet och få lokal marknadsnärvaro
  • Leverera direkt hem till din kund (DDP)
  • Minimera kostnaderna med bulkleveranser
  • Ge dina EU-kunder det slutgiltiga priset och undvik överraskningar och returer vid gränsen
  • Eliminera moms och tull för din kund
  • Få en konkurrensfördel tack vare att SEK står lågt
  • Expandera ditt företag med hjälp av digitala marknadsplatser, exempelvis Amazon och Zalando i EU

TIMEVAT hjälper företag att lyckas med exporten

Vi har djupgående kunskaper om de föredragna säljarna inom logistik, IT, order- och kundhantering, som vi samarbetar med för att ge exporterande företag bästa möjliga villkor för marknadsutveckling och expansion.

TIMEVAT samarbetar med digitala marknadsspecialister som har praktisk erfarenhet av både Amazons och Zalandos upplägg.