Skatteetaten lancerer fra 2023 en ny løsning til registrering af A-melding i Norge.

Den norske A-melding er en månedlig melding fra en arbejdsgiver til NAV (arbejdsgiverregister), SSB (statistik) og Skatteetaten om ansattes indtægt, arbejdsforhold, forskudstræk samt arbejdsgiverafgift og skat.

Mange danske selskaber med dansk ansat personale på bygge- og anlægsprojekter i Norge skal også rapportere den norske A-melding. Her er således tale om rapporteringsforpligtelse for en dansk arbejdsgiver med projekter i Norge.

På en A-melding indgiver arbejdsgiveren de ansattes almindelige data herunder blandt andet om der er tale om en fastløns- eller timelønsansættelse samt angivelse af den ansattes løn i norske kroner og meget mere.

Det nye er, at der arbejdsgiver skal angive et arbejdsforhold for hver eneste medarbejder. Arbejdsforholdet definerer rettigheder og pligter både for arbejdsgiver og for den ansatte, derfor er der vigtigt at angive det rigtige arbejdsforhold.

Den findes flere arbejdsforhold i Norge og særligt for udenlandske arbejdsgivere er det vigtigt at få rapporteret de korrekte arbejdsforhold.

A-meldingen i Norge leveres med en meget kort frist på 5 dage og A-ordningen bruger Tvangsmulkt (bøder) for at få rettidige og rigtige oplysninger angivet inden frist. Det betyder, at rapporteringspligtige arbejdsgivere skal rapportere JANUAR 2023 senest den 5. FEB 2023.

Vi oplever desværre, at mange danske selskaber bliver udfordret af personbeskatningsmæssige forhold, der kan være direkte relateret til angivelserne i den norske A-melding.

Har I brug for assistance med A-melding eller rådgivning omkring person- eller selskabsbeskatning i Norge, så kontakt TIMEVAT.