Et billede af Norge, med et flag.

Der kommer ændringer til den norske foretakslovgivning, som kan have betydning for danske selskaber registreret i Norge.

Den norske foretaksregisterlov regulerer registreringen og administrationen af virksomheder i Norge og svarer samlet set til en kombination af flere danske love. Det er en lovgivning, der sikrer, at virksomheder bliver korrekt registreret og administreret og at der er gennemsigtighed og overholdelse af de nødvendig regler i erhvervslivet.

Har I registreret et NUF?

Der kommer ændringer i reglerne om NUF selskaber navngivning i Norge. Det har tidligere været et krav, at det danske selskabsnavn eller eventuelt binavn skulle/kunne benyttes i forbindelse med registrering af det norske NUF (norsk udenlandsk foretak / selskab).

Fra 1. juli 2024 bliver kravene som følger:

  • Betegnelsen NUF skal indgå i navnet og stå bagerst

  • Det bagvedliggende selskabs navn (den danske juridiske enhed) skal være en del af NUF’ets navn
    • Det er således ikke længere muligt at navngive et NUF med bi- eller brandnavne, der ikke er en del af det juridiske selskabs navn i Danmark  

Kravet om, at enkeltmandsselskaber skal registreres i det norske Foretaksregister (det norske svar på CVR-registeret) bortfalder.

Den ekstraordinære arbejdsgiverafgift

Den ekstraordinære arbejdsgiverafgift, der blev indført i 2023, bortfalder den 1. januar 2025.

Foranstaltningen har været midlertidig og er med til at øge skatteindtægterne fra virksomheder med høje lønninger. Formålet har været at styrke offentlige finanser.

Afgiftssatsen er 5% af den del af medarbejderens løn, der overstiger NOK 750.00 per år per ansat. Den norske arbejdsgiverafgift er 14,1% og dermed 19,1% på løn over NOK 750.000.

Den norske skattetrækkonto

Finansdepartementet har igangsat en høring / forslag om, at skattetræk skal betales direkte til Skatteetaten samtidig med lønudbetalingen. Det betyder, at kravet om en skattetrækskonto ophæves.

Den norske skattetrækskonto er en særlig og separat konto, der er adskilt fra selskabets øvrige konti. Skattetrækskontoen er forbeholdt indbetaling af skat og arbejdsgiverafgifter, som selskabet trækker fra de ansattes løn. Formålet er at sikre, at de midler, der er tilbageholdt fra de ansattes løn bliver afsat og forbeholdt staten.

Med det nye forslag om, at skattetræk betales direkte til Skatteetaten i forbindelse med lønudbetalingen, vil kravet til Skattetrækskontoen bortfalde.