Ændringer i Schweiz fra 1. januar 2024 – told & moms

Ændring i de schweiziske momssatser

Der kommer ændringer til de schweiziske momssatser. Fra 2024 har Schweiz godkendt en stigning de schweiziske momssatser.

Der ændres i såvel normalsats som i de reducerede satser. De nye satser er gældende fra 1. januar 2024.

  • Standardsats ændres til 8,1%, i stedet for de nuværende 7,7%
  • Reduceret sats ændres til 2,6%, i stedet for de nuværende 2,5%
  • Special sats ændres til 3,8%, i stedet for den nuværende 2,7% (overnatning/indkvartering)

Det er allerede muligt at indrapportere med brug af de nye satser fra momsperioderne 3. kvt. 2023, 2. halvår 2024 og den månedlige rapportering fra juli 2023.

Ændring af momssatser giver til tider udfordringer til korrekt rapportering og håndtering særligt omkring krediteringer til gammel periode og levering af services, der strækker sig over tid.

Told på industriprodukter

Fra 1. januar 2024 afskaffer de schweiziske myndigheder importafgifter / told på industriprodukter. Ændringer kommer for at kunne imødekomme de høje priser i Schweiz og der forventes et toldunderskud på 500 mio. CHF

Det drejer sig om produkter fra HS-systemet kapitel 25-97. Ud over et par enkelte undtagelser i kapitel 35 og 38 vil toldsatsen således være 0%. Ændringen kommer til at betyde at compliance og importprocedurer for industriprodukter bliver nemmere og langt mere tidsbesparende for både selskaber og forbrugere

Lovændringer betyder ligeledes at den schweiziske toldkode bliver reduceret fra 6172 positioner 4592 toldpositioner for at forenkle klassificeringen af produkter.

Fortoldningsprocessen bliver derfor mindre byrdefuld, da tariferingen bliver forenklet og oprindelsesbeviser ikke skal benyttes for at få toldnedsættelse i Schweiz. Der vil dog forsat sære behov for præferenceoprindelsesbeviser for at kunne dokumentere oprindelse og samtidig fastholdes importmoms, -licenser og punktafgifter og den tilsvarende compliance vil fortsat være gældende selvom der ikke er told på en solgte vare.

Selvom vi her ser en afbureaukratisering og økonomisk besparelse for selskaber med salg af industriprodukter, forventer vi i forlængelse af udmeldinger fra EU, at der i den nærmeste fremtid vil blive pålagt ”Grønne skatter”, som vil være afgifter baseret på bæredygtighed og miljøaspekter.