Der er ikke særskilte undtagelser for udenlandske filialer i forhold til SAF-T

Standard Audit File – Tax (SAF-T) er et standardformat til udveksling af regnskabsmateriale. Formatet er lovpligtigt i Norge per 1. januar 2020. Det betyder, at alle bogføringspligtige i Norge skal kunne levere deres regnskabsdata til Skatteetaten i dette format.

Det standardiserede format skal gøre det lettere at sende regnskabsdata, udføre interne kontroller, analysere data og skifte regnskabssystem. SAF-T betyder selvfølgelig også effektivisering i forbindelse med kontrol af data hos Skatteetaten, kortere sagsbehandlingstid gennem automatisering og langt færre manuelle processer.

Omfatter alle bogføringspligtige

Kravet omfatter som nævnt alle bogføringspligtige virksomheder i Norge. Herunder selvfølgelig norske aktieselskaber og udenlandske virksomheder (ej norske) med skattepligtige NUF / filial. Den norske skattepligtige filial har grundet sin skattepligtig også regnskabs- og bogføringspligt. (NO regnskapsloven § 1-2 første led nr. 13 og NO bokføringslovens § 2 først led).

Mange ikke-skattepligtige NUF / filialer er bogføringspligtige, fordi de er registreret i Merverdiafgiftsregistreret. De har således en momspligtig aktivitet i Norge og rapporterer moms til Skatteetaten hver 2. mdr. eller årligt.

Få undtagelser

Virksomheder med mindre end NOK 5 mio. i omsætning er undtaget fra kravet, men kun i fald de bogførte data IKKE allerede er elektronisk tilgængelige. Bogføringspligtige med mindre end 600 bilag om året, der er bogført i et regneark eller tekstbehandlingssystem, er ikke omfattet af kravet, da der her er tale om en manuel løsning.

Der er således ikke særskilte undtagelser for udenlandske filialer i forhold til SAF-T. Dog gælder kravet udelukkende den bogføringspligtige enhed (den norske aktivitet) og ikke det fulde regnskab fra det udenlandske moderselskab.

Hvordan?

Regnskabsdata i SAF-T format indlæses via Altinn. Ved filer på mere end 200MB (2BG i zip-filer) gøres indlæsningen i samarbejde med en sagsbehandler.

Regnskabsoplysninger i SAF-T erstatter ikke rapportering af norske ligningsdata. Ragnskabsoplysninger i SAF-Tskal fremsendes til Skatteetaten i forbindelse med kontrol og på efterspørgsel fra en skatterevisor.

Det er din systemleverandør, der skal tilpasse regnskabssystemerne, så dine regnskabssystemer kan levere den nye standard på forespørgsel.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte TIMEVAT for yderligere information.