Den midlertidigt reducerede 0% -sats ændres 1. april til 5%. Ændringen har været midlertidig og indgår som en del af de anti-inflationære løsninger i Polen, som skulle imødekomme den stigende inflation.

Der er tale om en ændring af momssatsen på basale fødevarer (jf. tillæg 10 af momsloven (punkt 1-18). Det er fødevarer, så som

  • Produkter af kød og fisk
  • Mælk og mælkeprodukter
  • Æg
  • Honning
  • Nødder
  • Frugt og grønt, samt tilberedningen heraf
  • Spiselige animalske og vegetabilske fedtstoffer
  • Korn og præparater fremstillet af korn, inklusive brød og bagværk
  • samt visse præparater og mælk til spædbørns- og børns ernæring samt diætmad til særlige medicinske formål

Hvis der er tale om en momspligtig transaktion, der udføres før ændringen den 1.april og afgiftspligten indtræder på eller efter ændringsdatoen, så skal momsen beregnes jf. tidspunktet for transaktionens udførelse. Til eksempel, hvis leveringen af varen finder sted den 31. marts og fakturaen udstedes den 1. april, så er den korrekte momssats 0%.

Samtidig (1. april 24) reduceres momsen fra 23% til 8% for services inden for specifikke kosmetiske og skønheds behandlinger (PKIU nr. 96.02.13.01, ex 96.02.14.0 og 96.02.19.0)