Mange danske selskaber har haft travlt med at komme på plads og tillige overens med de nye regler ifm. UKs udtræden af EU. I den forbindelse har der både været krav til tvungen DDP ved salg til forbrugere under £ 135 og været et stort kommercielt fokus fra danske selskaber, der orienterer sig mod det britiske marked. Dette har medført, at mange danske virksomheder er blevet registreret i UK enten med et juridisk selskab (Ltd) eller med lokalt momsnummer uden fastdriftssted (VAT no.)

Med disse registreringer enten som Ltd eller britisk momsnummer i UK kommer udfordringerne omkring import af varer. I forbindelse med import af varer til UK foretages fortoldningen som regel af speditørens britiske selskab eller britiske toldagent.


Er din speditør eller toldagent direkte eller indirekte repræsentant?

Den direkte repræsentant fortolder varerne på importørens/selskabets vegne og i dets navn. Det er således importøren/selskabet, der er fuldt ud ansvarlig for compliance, revisionsspor og har den fulde finansielle forpligtelse i forlængelse af fortoldningen af varer. Laves der således fejl, vil ansvaret og konsekvensen herfor pålægges importøren / selskabet.

Den indirekte repræsentant fortolder varerne på vegne af importøren/selskabet men i eget navn. Det betyder, at fortoldningen sker til importørens navn, men det er speditøren/toldagenten, der er fuldt ud ansvarlig for compliance og revisionsspor. Det betyder ligeledes, at den indirekte repræsentant hæfter solidarisk med importøren for alle toldforpligtelser.  Laves der fejl, vil ansvaret og konsekvensen herfor pålægges importøren / selskabet & toldagenten.

Udover denne skelnen mellem direkte og indirekte repræsentation, så er der også særlige regler for hvordan og hvem, der kan benytte sig af direkte og indirekte repræsentation. Ligesom de britiske speditører/toldagenter stiller sig forskelligt ift. sikkerhedsstillelse. Her er der mange mulige krav og løsninger.