TIMEVAT har nu mulighed for at bistå danske selskaber og ansvarlige fysiske personer med skatte- og afgiftsstraffesager

Verserende skatte-og afgiftsstraffesager kan være en betydelig udfordring at håndtere for de implicerede parter. En stor del af udfordringen skyldes den komplekse jura, som omfatter både materiel skatte- og afgiftsret samt straffe- og procesret. Herudover kan det være svært at gennemskue selve processen, der involverer flere forskellige aktører i Skatteforvaltningen og i nogle tilfælde også politi, anklagemyndighed og domstole. Sagerne kan have stor kompleksitet og omfang og det er derfor vigtigt at have en professionel partner med stor erfaring ved sin side.

Ved verserende skatte- og afgiftsstraffesager (I har måske modtaget et brev med en sigtelse) vil vores service bl.a. inkludere: 

  • en grundig gennemgang af sagen, 
  • strategisk rådgivning og 
  • målrettet juridisk repræsentation for at sikre, at jeres interesser og rettigheder bliver varetaget på bedst mulig vis.

At få god og professionel bistand ifm. disse typer af sager er helt essentielt i forbindelse med virksomhedens risikominimering.