Aktiv eller passiv forædling

Aktiv forædling

Du kan undgå at betale told og moms, når varer importeres fra et tredjeland (et land uden for EU) med henblik på forarbejdning, reparation eller en anden form for behandling, inden de videreføres til et andet land. Det kræver, at det gøres under proceduren ’aktiv forædling’.

Ved aktiv forædling gælder de samme regler som ved toldoplag. Der skal nemlig først betales told og moms, når varerne videresælges til et andet EU-land. Når man har en bevilling til aktiv forædling, slipper man helt for at betale told og moms, hvis varerne behandles i Danmark og eksporteres til et land uden for EU. Sælges varerne i Danmark/EU, skal der kun betales told og moms af værditilvæksten af de importerede varer.

Passiv forædling

Passiv forædling giver en virksomhed ret til at eksportere varer til et tredjeland for at få dem repareret eller forarbejdet. Når de er færdigbehandlede, genindføres de til Danmark. Hele denne proces kan ligeledes gøres told- og momsfrit, hvis man har en bevilling.

Eksempel på aktiv forædling:

Hvis en dansk møbelproducent bliver tilbudt at sælge sine møbler i USA, kan der være tale om en glimrende forretningsmulighed. Det giver nemlig adgang til et marked, som er langt større end det danske. Den amerikanske møbelforretning kræver dog, at møblerne bliver fremstillet af amerikansk træ. Træet skal derfor importeres til Danmark, før møblerne kan fremstilles. Nu skal der pludselig betales told og moms af de importerede materialer. Forretningsmuligheden fremstår derfor ikke lige så lukrativ som først forventet. Det er her, aktiv forædling kommer ind i billedet. Det kan faktisk sagtens betale sig at importere træet – du skal bare have en bevilling til at behandle de importerede varer.

Med en bevilling til aktiv forædling kan den danske møbelproducent trygt importere det amerikanske træ og omdanne det til møbler. Efterfølgende kan det reeksporteres til USA – fuldkommen told- og momsfrit. Det kan derfor stadigvæk blive en god forretning for den danske virksomhed. De får nemlig lov til at importere- og eksportere varer toldfrit.

Det er en procedure, som er værd at holde for øje, hvis man arbejder med produktion eller import. Det kan åbne dørene for en række aftaler, som ellers ikke kunne betale sig.

Hvis man ikke har et toldoplag og tilhørende bevillinger, så kommer man både til at betale told af varen i EU, samt når varen kommer videre til slutlandet. Man betaler derfor told to gange.