Et billede af Big Ben i England.

Nyt bødesystem

Fra 1. april 2022 kommer HMRC med et nyt bødesystem, der omhandler manglende eller ikke rettidige betalinger af britisk moms og skat. Fra 1. april 2022 bliver forsinket betaling håndteret som følger:

  1. Alle virksomheder får 15 dage fra fristdato til at betale moms og skat uden bødekonsekvens.
  2. Betales momsen 16-30 dage efter fristudløb udgør bøden 2% af momsbeløbet.Der er ingen undtagelse for første gangs rapportering.
  1. Ved betaling 31 dage eller senere efter fristudløb vil bøden afregnes således:
    1. 2 % af beløbet i perioden 16-30 dage efter fristudløb
    2. Plus tillæg på yderligere 2 % mere af beløb 31 dage efter fristudløb
  2. 2. gang en virksomhed ikke betaler rettidigt udgør bøden 4% p.a. af udestående. Der beregnes dagligt fra dag 31 efter fristudløb.

 

Beregningen af bøden gøres på ”outstanding amounts accruing”. Det betyder, at stiger beløbet/udestående til HMRC, beregnes bøderne med udgangspunkt i det akkumulerede udestående moms- eller skattebeløb.

 

Nyt pointsystem

Med Finance bill 2022 ønsker HMRC at introducere et pointsystem, der skal regulere forsinkede eller manglende rapporteringer. Pointsystemet skal sikre håndtering af faste bødeafregninger grundet manglende eller forsinket rapportering.

Point gives til selskaber, der rapporterer moms (VAT) eller skat (ITSA) for sent. Pointsystemet har således ikke noget med betalinger at gøre, men skal straffe selskaber for manglende rettidig levering af blandt andet den periodiske momsrapport til HMRC.

Straffen er et ”fixed penalty” på £ 200.

Leveres rapporten ikke rettidigt til HMRC får selskabet 1 point. Afhængig af selskabets rapporteringsfrekvens genereres disse ”fixed penalties” efter hhv. 2, 4 eller 5 point.

 

Den nye bødeordning er designet til at sanktionere manglende rapportering eller betaling til tiden. Der er tale om enkle, transparente og effektive regler, der skal beskytte offentlige finanser ved at tilskynde til overholdelse og for at styrke tilliden til skattesystemet.