Danske virksomheder med medarbejdere i Norge skal være opmærksomme på, om deres medarbejdere er registreret for norsk kildeskat.

Vi har desværre set eksempler på, at de norske myndigheder ikke får skelet til arbejdstageres ansættelsesforhold i forbindelse med ID-kontrollen i Norge og det kan give nogle uheldige økonomiske og administrative udfordringer til foråret. Den norske kildeskatordning er tiltænkt udenlandske arbejdstagere (ej norske), der er ansat i en norsk virksomhed. Kildeskatordningen skal gøre det nemt for arbejdsgiveren at afregne skat af den udbetalte løn løbende, ligesom virksomheden er fritaget for at indrapportere den årlige skattemelding på personskat i Norge.

MEN, er man dansk arbejdstager, ansat i en dansk virksomhed uden fast driftsted i Norge, får udbetalt og bliver beskattet i Danmark og er socialt sikret i Danmark, så skal man som hovedregel ikke med under den norske Kildeskatordning, men have det almindelige norske skattekort.

Er du eller dine medarbejdere fejlagtigt registreret for kildeskat i Norge, så kontakt TIMEVAT for assistance.

Vi kan selvfølgelig også hjælpe, hvis du eller dine medarbejdere skal udføre arbejde i Norge og gerne vil have hjælpe til diverse registreringer og ansøgninger i Norge.