Fornyede kontroller i Norge ved samkørsel af registre

Når man har mandskab afsted på projekter i Norge, er man forpligtet til at rapportere projekt (RF1199) og mandskab (A-melding) ind til de norske myndigheder.

I disse dage er de norske myndigheder begyndt at samkøre disse to registre. Det betyder ændringer i forhold til indhold og krav til rapportering af både A-melding og projekt (RF1198/RF1199 i OAR systemet).

Samtidigt betyder det, at rigtig mange danske virksomheder med NUF-registrering og mandskab i Norge i disse dage modtager brev om manglende rapportering af enten A-melding eller RF1198/RF1199 for januar 2020. Samkørslen af registrene kan betyde rapportering af mandskab, som måske ikke længere er aktive på projekter i Norge. Det kan også være rapportering af medarbejdere, som slet ikke er ansat i virksomheden længere.

Svarfristen på disse breve er meget kort og manglende rettidig korrektion udløser dagbøder på NOK 1.172.

 

Menu