Digitale markedspladser: Franskmændene ønsker fuld gennemsigtighed

Den 7. januar offentliggjorde de franske skattemyndigheder nye retningslinjer for lovgivningsmæssige ændringer til bekæmpelse af momssvig.

Ændringerne retter sig mod både EU- og NON-EU virksomheder, der undgår deres momsforpligtelser via digitale markedspladser såsom eBay, Amazon og Alibaba. Retningslinjerne skal give fuld gennemsigtighed på salg, så der beregnes korrekt fransk moms.

Enhver digital markedsplads er nu forpligtet til at informere alle virksomheder på platformen, om deres momsforpligtelser ved salg i Frankrig. Markedspladsen skal også angive, hvor virksomheder kan få mere information, gerne med links til de franske skattemyndigheders officielle websider.

Derudover skal de digitale markedspladser levere en årlig rapport, der indeholder oplysninger om alt fransk salg. De skal informere om antallet af salgstransaktioner, det samlede bruttobeløb samt identifikation og kontaktoplysninger på såvel markedspladsen selv som hver enkel virksomhed. Hvis det er muligt, skal bankoplysninger ligeledes viderebringes. Rapporten fremsendes elektronisk til de franske skattemyndigheder og til virksomhederne.

Deadline for den første årsrapport er allerede den 31. januar 2020 og skal omfatte alle 2019 transaktioner.

På baggrund af den tilvejebragte information vil de franske myndigheder have fuld gennemsigtighed over online-salg og kan derigennem bekæmpe momssvindel.

De franske skattemyndigheder kan informere den digitale markedsplads om mistænkelige virksomheder. Herefter er det markedspladsens ansvar at træffe passende forholdsregler mod den formodede svindler samt at kunne demonstrere bevis for deres handlinger til sikring af korrekt afregnes fransk moms. De franske myndigheder vil kunne betragte den digitale markedsplads som solidarisk ansvarlig for et anslået forfaldent momsbeløb.

 

Menu