Danske selskaber med mandskab i Norge er allerede bekendt med kravene til norsk ID-kontrol af udenlandske arbejdskraft i Norge.

Det er et krav at udenlandsk arbejdskraft har være til ID kontrol hos de norske myndigheder ligesom det er et krav at norske projekter skal registreres i det norske Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR).

Det er nu blevet muligt for selskaber i forbindelse med registrering af projektet at søge om fritagelse for ID-kontrol, når arbejdsforholdet registreres. Ansøgningen om fritagelse kan gøres, når arbejdstager rapporteres med norsk D-nummer og så længe der er tale om et kort projekt og vedkommende ikke allerede har været til ID kontrol. Arbejdstagere kan ikke tidligere have fået bevilliget fritagelse eller fået afslag på en fritagelse tidligere.

Der er således tale om en lempelse til håndtering af kort projekter, hvor arbejdstageren allerede har et D-nummer og ikke allerede har været til kontrol. Der vil fortsat være normal ID-kontrol af udenlandske medarbejdere, der ofte er på almindelige projekter

Har I udfordringer med norske regler for medarbejdere på projekter i Norge, projektrapportering eller beskatning af medarbejdere og/ eller selskaber i Norge, så tage kontakt til TIMEVAT.