Det er nu muligt at forbedre importen af varer til UK endnu mere end før. Det er en forbedring, som dels vil understøtte en gnidningsfri fortoldning af varer og dels forbedre administration og økonomi i forbindelse med håndteringen af import til UK.

PVA

I skal sørge for at jeres britiske speditør / toldagent indfortolder jeres varer ved at benytte PVA (postponed VAT Accounting). Skriv det direkte til jeres speditør og påfør jeres commercial invoice informationen: Import with PVA.

Med PVA vil britisk importmoms blive registreret som en statistisk værdi og I får et forbedret likviditetsflow og ingen administration ved bogføring, afstemning og betaling af fakturaer vedr. britisk importmoms

Cash Account

Da det er meget krævende for udenlandske selskaber at oprette en britisk toldkredit er der nu kommet et rigtig godt alternativ. Det er blevet muligt at oprette en Cash Account hos HMRC.

Med en Cash Account skal I overføre penge til en debitkonto i jeres navn hos HMRC. Herefter kan britiske speditører, som I har givet fuldmagt hertil, trække den betalbare britisk told ifm. import af egne varer.

Med denne løsning vil I opnå besparelse både i administration af fakturaer vedr. betaling af britisk told og besparelse på udlægsprovision og gebyrer til den britiske speditør / toldagent, da der ikke længere er tale om udlæg.

TIMEVAT anbefaler alle at gøre brug af PVA kombineret med en Cash Account.

Vi hjælper jer gerne.