Danmark

Din professionelle partner i Danmark

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Danmark, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Danmark, kan den opnå en ikke-hjemmehørende momsregistrering. Ifølge EU’s momsdirektiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig momsregistrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og momspligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Danmark vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og momspligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed momspligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Danmark. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Danmark fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Danmark.
  • Salg af varer fra Danmark, som er leveret til kunder udenfor Danmark (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Danmark fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Danmark til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Danmark, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Danmark, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Momsrefusion

Har din virksomhed haft udgifter i Danmark, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning**, repræsentation, diesel, benzin, reklame og vare- og ydelseskøb. Vi kan søge om momsrefusion for firmaer i udlandet.
* refunderes med 100%
** refunderes kun med 25%

Momssatser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
25% (Standard) Moms DK12345678 DKK 280,000 DKK 6,700,000 (Import)
N/A (Reduceret) DKK 5,000,000 (Eksport)

Momsrapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig
EU Købsliste
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
I tillæg til varer der falder under de generelle reverse charge regler er der visse ydelser, der sælges af  virksomheder uden fast driftssted i Danmark til momsregistreret danske kunder, som er omfattet af reverse charge.  Venligst kontakt os hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Danmark.

Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Danmark.

Din professionelle partner i Danmark

Uanset om du sælger varer til Danmark, har et lager eller ønsker import direkte til Danmark så kan TIMEVAT hjælpe dig.

TIMEVAT har en enterprise hotline, kontakt os gerne her: +45 3158 5900

Menu