Moms Finland

Din professionelle partner i Finland

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Finland, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Finland, kan det opnå en ikke-hjemmehørende moms registrering til håndtering af eksport moms i Finland. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Finland vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner, således at de kan rapportere eksport moms.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Finland. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Finland fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Finland.
  • Salg af varer fra Finland, som er leveret til kunder udenfor Finland (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Finland fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Finland til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Deltagelse eller udførelse af entrepriser i Finland
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Finland, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Finland, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Finland, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel, diesel, benzin, leje af bil, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
24% (Standard) ALV FI12345678 € 35,000 € 600,000 (Import)
10/14% (Reduceret) € 600,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Månedlig
Kvartalsvis, hvis omsætning mellem € 25.000 og € 50.000
Årlig, hvis omsætning er under € 25.000
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Reverse charge gælder for varer og ydelser som afsættes af en virksomhed uden fast driftssted i Finland til en moms registreret kunde i Finland. Udvidet reverse charge gælder for visse indenlandske transaktioner, såsom entrepriser og emissionsrettigheder. Venligst kontakt os hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Finland.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Finland, hvis registrering sker efter eget ønske. Bliver virksomheden derimod pålagt at lade sig registrere, er kravet om fiscal repræsentantion ikke obligatorisk.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Finland

TIMEVAT har faste kontakter hos de finske myndigheder og får løst eventuelle udfordringer på dine vegne omkring moms Finland.

Menu