Italien

Din professionelle partner i Italien

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Italien, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Italien, kan det opnå en ikke-hjemmehørende registrering for eksport moms i Italien. Ifølge EU’s momsdirektiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig momsregistrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og momspligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Italien vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms i Italien før de påbegynder skatte- og momspligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed momspligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Italien. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Italien fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Italien (ekskl. Domestic Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Italien, som er leveret til kunder udenfor Italien (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Italien fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Italien til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU)
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Italien, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Italien, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Momsrefusion

Har din virksomhed haft udgifter i Italien, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, diesel, benzin*, leje af bil*, motorvejsafgifter*, reklame og vare- og ydelseskøb.
* kun refusion med 40% (dog 100% for transportvirksomheder)

Momssatser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
22% (Standard) IVA IT12345678901 € 35,000 N/A (Import)
4/5/10% (Reduceret) N/A (Eksport)

Momsrapportering termin
Normalt kvartalsvis, men kan også være månedsvis
Årsindberetning
Ja
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis
EU Købslister
Ja
Andre rapporteringskrav
Ja, venligst kontakt os for yderligere information.
Udvidet Reverse Charge
Salg af visse varer og ydelser fra en virksomhed uden fast driftssted i Italien til en italiensk momsregistret kunde vil være omfattet af reglerne om reverse charge. Venligst kontakt os omkring reglerne omkring udvidet reverse charge i Italien.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret uden for EU er forpligtet til at udpege en fiscal repræsentant for at indberette moms i Italien.

TIMEVAT indberetter din eksport moms i Italien

Viste du, at det sjældent er virksomheder selv, som indberetter moms i Italien?

Har du brug for at vide mere om registrering og indberetningskrav i Italien?

Eller ønsker du at importere varer direkte til Italien, så kontakt TIMEVAT for at høre mere.

Menu