Moms Belgien

Din professionelle partner i Belgien

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Belgien, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Belgien, kan den opnå en ikke-hjemmehørende moms registrering til håndtering af eksport moms Belgien. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig momsregistrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Belgien vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner, således at de kan rapportere eksport moms Belgien.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Belgien. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Belgien fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Belgien.
  • Salg af varer fra Belgien, som er leveret til kunder udenfor Belgien (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Belgien fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Belgien f.eks. hos Amazon til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Belgien, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Belgien, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Belgien, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning*, diesel/benzin**, leje af bil**, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
* kun refusion på hotel og forplejning ifm. levering af varer og ydelser i Belgien
** brændstof og billeje refunderes kun med 50%

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
21% (Standard) TVA – BTW BE1234567890 € 35,000 € 1,500,000 (Import)
6/12% (Reduceret) € 750,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Månedlig
Kvartalsvis er en mulighed, hvis omsætning er under € 2.500.000
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis, hvis moms rapportering sker kvartalsvis og leveringer fra andre EU lande i de foregående 4 kvartaler er mindre end € 50.000
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Årlig moms angivelse af leveringer til moms registreret belgiske kunder i Belgien.
Udvidet Reverse Charge
Udvidet Reverse charge gælder for størstedelen af varer og ydelser fra en virksomhed uden fast driftssted til moms registreret kunder i Belgien. Venligst kontakt os, hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Belgien.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Belgien. Den fiscale repræsentant hæfter solidarisk for skyldig moms.
Belgisk ET 14.000 tilladelse ifm. moms udsættelse

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din moms Belgien

Er hverken tysk, fransk eller hollandsk dine stærke side, når der skal kommunikeres med de belgiske myndigheder?

Tag kontakt til TIMEVAT, vi har erfaringen og netværket i Belgien, der kan støtte din forretning.

Menu