Din professionelle partner i Belgien

Er hverken tysk, fransk eller hollandsk dine stærke side, når der skal kommunikeres med de belgiske myndigheder? Tag kontakt til TIMEVAT, vi har erfaringen og netværket i Belgien, der kan støtte din forretning.

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Belgien, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Belgien, kan den opnå en ikke-hjemmehørende momsregistrering til håndtering af moms i Belgien. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig momsregistrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og momspligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser.

Det er vigtigt, at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Belgien vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og momspligtige transaktioner, således, at de kan rapportere den lokale moms Belgien.

Hvornår er en virksomhed momspligtig

Der er forskellige scenarier der vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Belgien. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Belgien fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Belgien.
  • Salg af varer fra Belgien, som er leveret til kunder udenfor Belgien (både B2B og B2C).
  • Nogle erhvervelser af varer i Belgien fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Belgien f.eks. hos Amazon eller lign. til salg, distribution eller konsignation.
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Belgien, hvor deltagerne betaler entré.
  • Ved E-handel med varer til forbrugere, har virksomheder nu mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordning hos SKAT, når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Belgien, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Momsrefusion

Har din virksomhed haft udgifter i Belgien, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning*, diesel/benzin**, leje af bil**, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
* kun refusion på hotel og forplejning ifm. levering af varer og ydelser i Belgien
** brændstof og billeje refunderes kun med 50%

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseMomsnr. formatFjernsalgsgrænseIntrastat grænse
21%(Standard)TVA – BTWBE1234567890€ 10,000 *)€ 1,500,000(Import)
0%/6%/12%(Reduceret)€ 1,000,000(Eksport)

*) Gældende fra 01.07.2021 har virksomheder mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordningen hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Moms rapportering termin
Månedlig
Kvartalsvis er en mulighed, hvis omsætning er under € 2.500.000 (eksl. moms)

Årsindberetning
Ja

EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis, hvis momsrapportering sker kvartalsvis og leveringer fra andre EU lande i de foregående 4 kvartaler er mindre end € 50.000

EU Købslister
Nej

Andre rapporteringskrav
Årlig angivelse af leveringer til momsregistrerede kunder i Belgien.

Udvidet Reverse Charge
Udvidet Reverse charge gælder for størstedelen af varer og ydelser fra en virksomhed uden fast driftssted til momsregistrerede kunder i Belgien. Venligst kontakt os, hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Belgien.

Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Belgien. Den fiscale repræsentant hæfter solidarisk for skyldig moms.

Belgisk ET 14.000 tilladelse ifm. moms udsættelse

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734