Moms Danmark

Din professionelle partner i Danmark

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Danmark, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Danmark, kan det opnå en ikke-hjemmehørende moms registrering til håndtering af eksport moms Danmark. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Danmark vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner, således at de kan rapportere eksport moms.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig i Danmark

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Danmark. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Danmark fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Danmark
  • Salg af varer fra Danmark, som er leveret til kunder udenfor Danmark (både B2B og B2C)
  • Erhvervelse af varer i Danmark fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser),
  • Lager i Danmark til salg, distribution eller konsignation
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU)
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Danmark, hvor deltagerne betaler entré

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Danmark, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion i Danmark

Har din virksomhed haft udgifter i Danmark, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning**, repræsentation, diesel, benzin, reklame og vare- og ydelseskøb. Vi kan søge om moms tilbagebetalt for firmaer i udlandet.
* refunderes med 100%
** refunderes kun med 25%

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
25% (Standard) Moms DK12345678 DKK 280,000 DKK 6,700,000 (Import)
N/A (Reduceret) DKK 5,000,000 (Eksport)

Momsrapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig
EU Købsliste
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
I tillæg til varer der falder under de generelle reverse charge regler er der visse ydelser, der sælges af  virksomheder uden fast driftssted i Danmark til moms registreret danske kunder, som er omfattet af reverse charge.  Venligst kontakt os hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Danmark.

Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din moms Danmark

Uanset om du sælger varer til Danmark, har et lager eller ønsker import direkte til Danmark så kan TIMEVAT hjælpe dig.

TIMEVAT har en enterprise hotline, kontakt os gerne her: +45 3158 5900

Menu