Moms Frankrig

Din professionelle partner i Frankrig

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Frankrig, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Frankrig, kan den opnå en ikke-hjemmehørende moms registrering til håndtering af eksport moms Frankrig. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Frankrig vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner, således at de kan rapportere eksport moms Frankrig.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Frankrig. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Frankrig evt. via fransk havn fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Frankrig (ekskl. Domestic Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Frankrig, som er leveret til kunder udenfor Frankrig (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Frankrig fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager eller butik i Frankrig til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Frankrig, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Frankrig, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Frankrig, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning, repræsentation, diesel/benzin**, motorvejsafgift, reklame og vare- og ydelseskøb
* Ingen refusion af hotelværelser til egne medarbejdere
** Diesel/benzin refunderes kun med 80%

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
20% (Standard) TVA FR12345678901 € 35,000 € 460,000 (Import)
5,5/10% (Reduceret) € 460,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Månedlig, kvartalsvis afhængig af omsætning
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig (EU Salgsliste indberettes sammen med Intrastat rapportering kendt som DEB)
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Udvidet reverse charge gælder for en række ydelser i Frankrig. Venligst kontakt os for yderligere information om reglerne for udvidet reverse charge i Frankrig.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Frankrig.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Frankrig

TIMEVAT holder styr på deadlines og indberetter din moms Frankrig. Vi håndterer din franske aktivitet til myndighederne, så får du tid til at koncentrere dig om forretningen.

Der er særlige regler om bankkonto, når du er registreret i Frankrig. Kontakt TIMEVAT og hør hvilke.

Menu