Moms Irland

Din professionelle partner i Irland

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Irland, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Irland, kan det opnå en ikke-hjemmehørende registrering på eksport moms Irland. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Irland vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Irland før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Irland. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Irland fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Irland (ekskl. Domestic Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Irland, som er leveret til kunder udenfor Irland (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Irland fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Irland til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU)
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Irland, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Irland, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Irland, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms Irland for messeudgifter, konferencer, diesel, benzin, reklame og vare- og ydelseskøb

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
21% (Standard) VAT IE1234567WA € 35,000 € 500,000 (Import)
4.8/9/13.5% (Reduceret) € 600,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Normalt er det hver anden måned, men andre perioder er også en mulighed
Årsindberetning
Ja
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Salg af visse varer og ydelser fra en virksomhed uden fast driftssted i Irland til en momsregistret kunde vil være omfattet af reglerne om reverse charge. Venligst kontakt os omkring reglerne omkring udvidet reverse charge i Irland.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret uden for EU er ikke forpligtet til at udpege en fiscal repræsentant for at indberette moms i Irland.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Irland

Har du brug for at vide mere om registrering og indberetningskrav omkring moms Irland?

Eller ønsker du at importere varer direkte til Irland, så kontakt TIMEVAT for at høre mere.

Menu