Din professionelle partner i Irland

Har du brug for at vide mere om registrering og indberetningskrav omkring moms Irland? Eller ønsker du at importere varer direkte til Irland, så kontakt TIMEVAT for at høre mere.

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Irland, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Irland, kan det opnå en ikke-hjemmehørende registrering på eksport moms Irland. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser.

Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Irland vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Irland før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Irland. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Irland fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Irland (ekskl. Domestic Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Irland, som er leveret til kunder udenfor Irland (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Irland fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Irland til salg, distribution eller konsignation.
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Irland, hvor deltagerne betaler entré.
  • Ved E-handel med varer til forbrugere, har virksomheder nu mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordning hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Irland, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Irland, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms Irland for messeudgifter, konferencer, diesel, benzin, reklame og vare- og ydelseskøb.

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseMomsnr. formatFjernsalgsgrænseIntrastat grænse
21%(Standard)VATIE1234567WA€ 10,000 *)€ 500,000(Import)
4.8/9/13.5%(Reduceret)€ 635,000(Eksport)

*) Gældende fra 01.07.2021 har virksomheder mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordningen hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Moms rapportering termin
Normalt er det hver anden måned, men andre perioder er også en mulighed

Årsindberetning
Ja

EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis

EU Købslister
Nej

Andre rapporteringskrav
Nej

Udvidet Reverse Charge
Salg af visse varer og ydelser fra en virksomhed uden fast driftssted i Irland til en momsregistret kunde vil være omfattet af reglerne om reverse charge. Venligst kontakt os omkring reglerne omkring udvidet reverse charge i Irland.

Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret uden for EU er ikke forpligtet til at udpege en fiscal repræsentant for at indberette moms i Irland.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734