Din professionelle partner i Norge

Ring og fortæl om din forretning og de muligheder, som du søger i Norge.
Så skræddersyr TIMEVAT løsningerne til dig.

Hvis du gerne vil ramme dine kunder i Norge med den bedste service og gode leveringsbetingelser, så bør du overveje at lade din virksomhed registrere for moms Norge.

Uanset om du sælger B2B og / eller B2C eller om du er en entreprisevirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen med projekter i Norge, så har TIMEVAT kompetencerne til at hjælpe dig med moms Norge.

E-commerce

Gældende fra 1. april 2020 skal der, ved salg til Norge, belastes moms fra første krone.

Det betyder at alle E-handelsvirksomheder skal lade sig registrere for moms Norge samt opkræve og indberette norsk moms af sit salg til Norge. Din webshop har forskellige registreringsmuligheder: VOEC, NUF eller AS, som alle tilbyder forskellige muligheder, men også stiller forskellige krav. Spørgsmål som er vigtige at få afklaret er vigtigheden for din webshop vedrørende norsk domæne, optimeret returløsning mm.

TIMEVAT kan assistere og rådgive om hvilken registrering, som er den rigtige for din webshop i forhold til dine behov. Vi vil nøje gennemgå de forskellige fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.

De norske skattemyndigheder har oplyst at de vil gennemføre kontrol for at sikre at alle pakker fra webshops og e-markedspladser er belastet moms. Hvis det ikke er tilfældet, kan disse handelsplatfome blive pålagt afgifter og bøder af myndighederne.

Kontakt TIMEVAT og få assistance og rådgivning til at udvikle og vækste din forretning i Norge og undgå unødige omkostninger.

Construction

Har du fået et rigtig godt entrepriseprojekt i Norge og sidder du nu og er overvældet over de norske krav til registrering og rapportering? Eller er du blevet udfordret af HMS-kort og beskatning af medarbejdere i Norge? Så kontakt TIMEVAT.

TIMEVAT har flere års erfaring med virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og har et tæt samarbejde med Dansk Byggeri, uanset projektets størrelse og antallet af medarbejdere, der skal arbejde i Norge, så har TIMEVAT erfaringen, der kan komme dig til gode.

Virksomheder med projekter i Norge skal i udgangspunkt registrere sig og tilsikre, at de danske og udenlandske medarbejdere, der arbejder i Norge, er korrekt registreret. Samtidig skal virksomheden foretage løbende indberetninger om projektet og medarbejderne.

Tanken omkring TIMEVATs services til virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen er, at du skal fokusere på din kernekompetence og være i stand til at overholde aftalerne med Bygherre, underleverandører og medarbejdere.

Det mener vi gøres bedst ved at lægge registrering, indberetning og rapporteringsforpligtelser ud til TIMEVAT, så har du styr på dine norske forpligtelser og ”en siddende på kontoret” til at varetage dine interesser.

B2B

Er du stødt på en norsk leverandør eller agent, der ønsker at du skal levere på norske vilkår (DDP)? Eller ønsker du at høre om mulighederne for at importere direkte fra dine udenlandske leverandør og indtil Norge med levering til dine norske kunder? Måske overvejer du mulighederne for et norske lager? Eller ønsker du at øge dit norske salg med ansættelse af en norsk sælger?

Det er nogle af disse ovenstående udfordringer og ønsker, der resulterer i at danske virksomheder indenfor B2B vælger at registrere sig i Norge enten med et moms nummer eller som et norsk AS.

TIMEVAT har stor erfaring med at oprette og servicere virksomheder indenfor alle brancher. Vi er sin faste sparringspartner indenfor alle aspekter af din norske aktivitet.

Det gælder eksempelvis men ikke kun opsætning af ERP-systemer herunder både økonomi og logistik, bogførings- og moms regler, overvejelser ifm. toldlager, omkostningsreduktion ifm. import og udarbejdelse af fortoldninger, vejledning omkring værdisætning ifm. import, selskabs- og personbeskatning i Norge og Transfer Pricing i fald du overvejer et norsk aktieselskab.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Norge, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms Norge for messeudgifter, konferencer, hotel, diesel/benzin*, taxa og vare- og ydelseskøb.
* kun refusion på diesel/benzin for varebil kategori 2 og opad.

Hvis der ikke står firmanavn og adresse på alle bilag (undtaget taxa og transport under NOK 1.000) skal der medsendes kopi af kontoudtog eller rejseafregning.

Fjernleverbare ydelser godkendes ikke.

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseRegistreringsgrænse
25%(Standard)MVANOK 50,000
N/A(Reduceret)