Moms Østrig

Din professionelle partner i Østrig

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Østrig, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Østrig, kan den opnå en ikke-hjemmehørende registrering til eksport moms Østrig. Ifølge EU’s momsdirektiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig momsregistrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og momspligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Østrig vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Østrig før de påbegynder skatte- og momspligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed momspligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig momsregistrere i Østrig. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Østrig fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Østrig.
  • Salg af varer fra Østrig, som er leveret til kunder udenfor Østrig (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Østrig fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Østrig til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Deltagelse eller udførelse af entrepriser i Østrig
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Østrig, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Østrig, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Momsrefusion

Har din virksomhed haft udgifter i Østrig, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms Østrig for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel/benzin*, motorvejsafgifter*, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
* kun for transportvirksomheder

Momssatser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
20% (Standard) Mwst AT12345678 € 35,000 € 750,000 (Import)
10/13% (Reduceret) € 750,000 (Eksport)

Momsrapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis afhængig af omsætning
Årsindberetning
Ja
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis, hvis momsrapportering sker kvartalsvis
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Reverse Charge
Reverse charge mekanismen gælder for størstedelen af ydelser. Den gælder dog ikke indgangsbetaling til messer, konferencer eller seminarer organiseret i Østrig af ikke-østrigske virksomheder. Venligst kontakt os, hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Østrig.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Østrig.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Østrig

TIMEVAT registrerer og indberetter moms Østrig for både danske og udenlandske virksomheder.

Har du brug for hjælp, så kontakt TIMEVAT

Menu