Moms Polen

Din professionelle samarbejdspartner i Polen

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Polen, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Polen, kan den opnå en ikke-hjemmehørende registrering for eksport moms Polen. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Polen vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Polen før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Polen. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Polen fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Polen.
  • Salg af varer fra Polen, som er leveret til kunder udenfor Polen (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Polen fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Polen til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Polen, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Polen, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer.

Har din virksomhed afgiftspligtige leveringer af varer eller ydelser i Polen, kan det være nødvendigt at få en moms registrering. I henhold til EU moms direktivet er udenlandske handlende forpligtet til at rapportere moms pligtige transaktioner.

Det er vigtigt, at alle virksomheder med en kommerciel aktivitet i Polen vurderer deres forpligtelser og registrerer sig inden de påbegynder den moms pligtige aktivitet, såfremt det er relevant. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Polen, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms Polen for messeudgifter, konferencer, diesel, benzin, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
23% (Standard) VAT PL1234567890 PLN 160,000 PLN 4,000,000 (Import)
5/8% (Reduceret) PLN 2,000,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis

Årsindberetning
Nej

EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis

EU Købslister
Ja

Andre rapporteringskrav
Standard revisionsfil (SAF-T) med moms posteringer i xml-format rapporteres månedsvis (der er også andre filer, der skal indsendes i et SAF-T format på forespørgsel fra de polske myndigheder).

Udvidet Reverse Charge
Reverse charge gælder for varer og ydelser, som afsættes af en virksomhed uden fast driftssted i Polen til en moms registreret kunde i Polen. Fra 1. oktober 2019 erstattes den omvendte betalingspligt, der anvendes på indenlandske leveringer med en opdelingsmekanisme (split-payment mechanism). Venligst kontakt TIMEVAT hvis du vil have detaljer om, hvordan den udvidet reverse charge og split-payment fungerer i Polen.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Polen.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Polen

TIMEVAT assisterer udenlandske virksomheder indenfor alle brancher med registrering, rapportering, Intrastat og compliance i Polen.

Vi er dine momseksperter og konsulenter, der tager dialogen med de polske myndigheder. Vi taler sproget, har erfaringen og netværket i Polen, der understøtter din forretning.

Har du brug for en partner i Polen så kontakt TIMEVAT

Menu