Din professionelle partner i Schweiz

TIMEVAT har hjulpet mange danske virksomheder med at blive registreret i Schweiz.
Har du brug for en registrering eller en schweizisk toldkredit, så kontakt TIMEVAT for at få assistance.

Det schweiziske skattesystem består af en lang række skatter og afgifter, såsom VAT, MWST, IVA og TVA. Med hensyn til eksport moms Schweiz gælder at al salg og levering af varer og ydelser belastes eksport moms Schweiz.

Virksomheder som har samhandel med Schweiz er forpligtet til at lade sig moms registrere. Der gælder ligeledes følgende:

  • Det er ikke muligt for danske virksomheder selv at registrere sig og indberette moms. Fiscal repræsentation er obligatorisk for virksomheder uden fast driftsted. Den fiscale repræsentant skal have autorisation fra de schweiziske myndigheder
  • Der gælder en registreringsgrænse på CHF 100.000, som betyder at alle virksomheder med en global omsætning på mere end CHF 100.000 skal lade sig moms registrere.
  • Der rapporteres kvartalsvis, men der kan ansøges om månedlig rapportering.
  • Moms tilgodehavender refunderes 60 dage efter momsperiode er afsluttet.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Schweiz, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har et godt setup i Schweiz med en dygtig og loyal samarbejdspartner. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance om eksport moms i Schweiz. TIMEVAT har mange års erfaring med at lave løsninger for virksomheder med eksport til Schweiz.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Schweiz, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel*, forplejning*, diesel, benzin, leje af bil, taxa, telefon, reklame og vare- og ydelseskøb.

*hotelværelse refunderes med 75%, forplejning med 25%
Alle bilag skal indeholde firmanavn og adresse.

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseRegistreringsgrænse
7.7%(Standard)MwStCHF 100,000
N/A(Reduceret)