Din professionelle partner i Spanien

Er hverken tysk, fransk eller hollandsk dine stærke side, når der skal kommunikeres med de spanske myndigheder? Tag kontakt til TIMEVAT, vi har erfaringen og netværket i Spanien, der kan støtte din forretning.

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Spanien, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Spanien, kan den opnå en ikke-hjemmehørende registrering for eksport moms Spanien. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser.

Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Spanien vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms i Spanien før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Spanien. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Spanien fra lande udenfor EU
  • Køb og salg af varer i Spanien (ekskl. Domestic Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Spanien, som er leveret til kunder udenfor Spanien (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Spanien fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Spanien f.eks. Amazon eller lign. til salg, distribution eller konsignation.
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Spanien, hvor deltagerne betaler entré.
  • Ved E-handel med varer til forbrugere, har virksomheder nu mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordning hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Spanien, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Spanien, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, diesel, benzin*, leje af bil*, motorvejsafgifter*, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
* kun refusion med 50% (dog 100% for transportvirksomheder)

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseMomsnr. formatFjernsalgsgrænseIntrastat grænse
21%(Standard)IVAESX12345678€ 10,000 *)€ 400.000(Import)
4/10%(Reduceret)€ 400.000(Eksport)

*) Gældende fra 01.07.2021 har virksomheder mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordningen hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Moms rapportering termin
Månedsvis eller kvartalsvis

Årsindberetning
Ja

EU Salgsliste termin
Månedlig

EU Købslister
Ja

Andre rapporteringskrav
Nej

Udvidet Reverse Charge
Salg af visse varer og ydelser fra en virksomhed uden adresse i Spanien til en spansk moms registret kunde vil være omfattet af reglerne om reverse charge. Venligst kontakt os omkring reglerne omkring udvidet reverse charge i Spanien.

Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret uden for EU er forpligtet til at udpege en fiscal repræsentant for at indberette moms i Spanien.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734