Moms Sverige

Din professionelle partner i Sverige

Hvis en virksomhed, som ikke er etableret i Sverige, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i Sverige, kan den opnå en ikke-hjemmehørende registrering for eksport moms i Sverige. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde. Dette for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, som er pålagt disse produkter eller ydelser. Det er vigtigt at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Sverige vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms i Sverige før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Sverige. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Sverige fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Sverige.
  • Salg af varer fra Sverige, som er leveret til kunder udenfor Sverige (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Sverige fra andre EU-lande (Intra-community erhvervelser).
  • Lager i Sverige til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider fjernsalgsgrænser (grænser for lokal omsætning i EU).
  • Organisering af arrangementer og begivenheder i Sverige, hvor deltagerne betaler entré.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Sverige, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Har din virksomhed haft udgifter i Sverige, så er der mulighed for at få den betalte moms retur.

Der gives således refusion af moms for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning*, repræsentation*, diesel, benzin, leje af bil**, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
* særregler
** refunderes kun med 50%

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
25% (Standard) Moms SE123456789012 SEK 320,000 SEK 9,000,000 (Import)
6/12% (Reduceret) SEK 4,500,000 (Eksport)

Moms rapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Reverse charge gælder for varer og ydelser som afsættes af en virksomhed uden fast driftssted i Sverige til en momsregistreret kunde i Sverige. Venligst kontakt os hvis du har behov for yderligere information om reglerne for reverse charge i Sverige.
Fiscal repræsentation
En virksomhed etableret udenfor EU skal udpege en fiscal repræsentant til indberetning af moms i Sverige.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms i Sverige

Uanset om du sælger varer til Sverige, har et lager eller ønsker import direkte til Sverige så kan TIMEVAT hjælpe dig.

TIMEVAT har en enterprise hotline, kontakt os gerne her: +45 3158 5900

Menu