Din professionelle partner i UK

Er du nysgerrig på hvad Brexit betyder for dig? Kontakt TIMEVAT for en uforpligtende snak om, hvorledes vi kan bidrage til de gode løsninger for jer og jeres kunder. Kontakt vores Brexit hotline +45 5378 5088

Med UKs udmeldelse af EU pr. 1. januar 2021, har UK forladt EUs indre marked, og UK er nu at betragte som et tredjeland i forhold til EU. UKs Brexit medfører en del ændringer i håndteringen af moms og told bl.a. i forbindelse med e-handel, afhængig af om der er tale om danske virksomheders salg til britiske forbrugere eller virksomheder.

Når det gælder salg af varer fra en dansk virksomhed til en britisk forbruger, medfører de nye britiske regler skal man være opmærksom på om vareforsendelsens værdi er under £ 135 samt hvor varen befinder sig, idet det har indvirkning på fakturering og opkrævning af moms.

Udover grænsen på £135 har det ifølge de nye britiske regler også betydning om e-handel med varer, foregår via en webshop eller en onlinemarkedsplads.

Den nye frihandels- og samarbejdsaftale sikrer en toldfri passage mellem EU og UK for varer, som har oprindelse i ét af de to områder. For at gøre brug af toldfriheden skal virksomheden kunne dokumentere oprindelsen på varen.

En given vare fra Danmark eller et andet EU-land kan kun opnå toldfritagelse ved import til Storbritannien, når varen har oprindelse i EU og/eller UK (Nordirland er en del af EU). Tilsvarende gælder varer, der importeres til EU fra UK.

Mange varer, som har oprindelse i et tredjeland, der ligger uden for EU og skal sendes til UK, bliver pålagt told. Disse varer vil være underlagt de handelsaftaler, som UK har indgået med de respektive tredjelande, hvor varerne har oprindelse. Virksomheder med omfattende eksport til UK bør undersøge mulighederne for bevilling til toldoplag eller andre økonomiske toldprocedurer, som kan lette toldomkostningerne i forbindelse med indførelse af varer fra tredjelande til EU, der skal reeksporteres til Storbritannien.

TIMEVAT har mange års erfaring med at hjælpe danske virksomheder, når de skal udvikle og fastholde kunder i tredjeland (lande udenfor Europa).

TIMEVAT har erfaring med at registrere danske virksomheder i Storbritannien / UK og servicere kunder med rapportering af eksport moms UK samt assistance med diverse ansøgninger i Storbritannien.

Efter den 1. januar 2021 er mange danske virksomheder blevet udfordret med at levere varer til deres britiske kunder.

Vil du hører mere om, hvorledes nogle af disse udfordringer kan løses, så kontakt os allerede i dag.

Reglerne for momspligt i UK pr. 1 januar 2021 (efter Brexit)

De nye britiske momsregler gældende fra 1. januar 2021 skelner mellem:

  • Er vareværdien under £ 135
  • Befinder varen sig i UK eller udenfor UK på salgstidspunktet
  • Hvordan sker salget: B2C, B2B eller salg via onlinemarkedsplads (OMP)

Når det gælder varesalg til britiske forbrugere, så opkræves UK moms på salgstidspunktet for alle sendinger med en værdi på op til £ 135.

Det betyder konkret, at har du websalg af varer med en værdi på op til £ 135 til britiske forbrugere, bliver det lovpligtigt for danske webshops at:

  • Momsregistre sig i UK
  • Fakturere britisk moms på på salgstidspunktet
  • Sikre import af varer ved britisk grænse og levere DDP

Minimumsgrænsen på £ 15 bortfalder helt og derfor vil alle varer skulle indfortoldes ved ankomst til britisk grænse. Sendingsværdier under £ 135 vil være toldfri og grænseværdien på £ 135 udgøres alene af varens værdi (intrinsic value). Reglen dækker ikke salg af punktafgiftspligtige varer.

Overstiger vareforsendelsens værdi de £ 135 vil den momsmæssige behandling af varesalget afhængige af de aftalte leveringsbetingelser.

Den danske sælger kan vælge selv at stå for vareimporten til UK, hvilket vil kræve en importør- og momsregistrering i UK, eller kan via sine leveringsbetingelser overlade moms- og toldbehandlingen til den britiske forbruger eller postvæsenet, transportøren m.fl.

For at kunne foretage en korrekt tredjelandsudførsel, kræves et såkaldt EORI-nummer. Der kan ansøges om et EORI-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Danske virksomheder skal oplyse deres DK EORI/CVR-nummer på fakturaen til de britiske forbrugere.

Sker varesalget til den britiske forbrugere fra en dansk virksomhed, når varen befinder sig i UK på salgstidspunktet, bliver onlinemarkedspladsen ansvarlig for at lade sig momsregistrere i UK og afregne UK-moms af varesalget, og på tidspunktet for varesalget til den britiske forbruger, foretager den danske sælger en såkaldt nulmoms-leverance til onlinemarkedspladsen. Den danske sælger vil derfor være momsregistreringspligtig i UK og kunne fradrage importmoms løbende via sin UK-momsangivelse.

Det er vigtigt, at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i UK vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i UK, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Der gives refusion for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil*, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
*Billeje udover 10 dage refunderes kun med 50%

Der gives kun refusion for firmaets medarbejdere.

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseMomsnr. formatFjernsalgsgrænseIntrastat grænse
20%(StandardVATUK123456789£ 70,000£ 500,000(Import)
0/5%(Reduceret)£ 250,000(Eksport)

Momsrapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis

Årsindberetning
Nej

Andre rapporteringskrav
Nej

Fiscal repræsentation
Som hovedregel kan ikke-etablerede virksomheder undlade at udpege en fiscal repræsentant i UK. Undtagelsesvis kan skattemyndighederne dog forlange det, hvis virksomheden er etableret i et ikke EU land uden aftale om gensidig bistand.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734