Moms UK (Storbritanien)

Din professionelle partner i UK

Danske virksomheder med handel i UK (Storbritanien), vil efter Brexit skulle lade sig registrere og indberette eksport moms UK.

Konsekvenserne af Brexit – UK’s exit ud af EU er dog endnu ikke helt klare.

Vi ved dog at UK vil påbegynde udtrædelsesaftalen pr. 31. januar 2020. Der vil herefter være en overgangsperiode, som løber frem til 31. december 2020. Herefter er Brexit en realitet og UK er ude af EU. Begge parter har et ønske om at indgå en aftale og dermed undgå et “Hard Brexit”.

En ting er dog klart – varernes frie bevægelighed ophører, da der indføres en grænse mellem UK og EU. Det betyder al eksport og import fremover belastes told og moms UK.

I TIMEVAT forventer vi flaskehalse på leveringstiderne generelt og virksomhederne ageren vil være præget af lange behandlings- og svartider hos myndighederne.

Det kommer til at tage tid, når det kommer til det at skulle registrere sig for eksport moms UK, ansøge om godkendelser, EORI-numre og lign.

For at sikre den fremtidige forretning med UK og undgå voldsomme flaskehalse, er danske virksomheder allerede i gang med at finde løsningerne for dem selv og deres kunder efter den 31. december 2020.

TIMEVAT har mange års erfaring med at hjælpe danske virksomheder, når de skal udvikle og fastholde kunder i tredjeland (lande udenfor Europa).

TIMEVAT har erfaring med at registrere danske virksomheder i Storbritannien / UK og servicere kunder med rapportering af eksport moms UK samt assistance med diverse ansøgninger i Storbritannien.

Efter den 31. december 2020 forventer vi, at mange danske virksomheder får udfordringer med at levere varer til deres britiske kunder.

Vil du hører mere om, hvorledes nogle af disse udfordringer kan løses, så kontakt os allerede i dag.

TIMEVAT indberetter din eksport moms UK

Er du nysgerrig på hvad Brexit betyder for dig ?

Kontakt TIMEVAT for en uforpligtende snak om, hvorledes vi kan bidrage til de gode løsninger for jer og jeres kunder.

Kontakt vores Brexit hotline +45 5378 5088

Reglerne for momspligt i UK i dag (før Brexit)

Hvis en virksomhed, der ikke er etableret i UK, sælger moms pligtige produkter eller ydelser i UK, skal virksomheden moms registreres. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, der skal pålægges produkter og ydelser. Det er vigtigt, at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i UK vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i UK. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til UK fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i UK (ekskl. National Reverse Charge).
  • Salg af varer fra UK, som er leveret til kunder udenfor UK (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i UK fra andre EU-lande (EU-erhvervelse).
  • Lager i UK eks. hos Amazon til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider den engelske fjernsalgsgrænse.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i UK, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Der gives refusion for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil*, taxa, reklame og vare- og ydelseskøb.
*Billeje udover 10 dage refunderes kun med 50%

Der gives kun refusion for firmaets medarbejdere.

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
20% (Standard VAT UK123456789 GBP 70,000 GBP 1,500,000 (Import)
0/5% (Reduceret) GBP 250,000 (Eksport)

Momsrapportering termin
Månedlig eller kvartalsvis
Årsindberetning
Nej
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis
EU Købsliste
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Ydelser som sælges og leveres af en virksomhed uden fast driftssted til en momsregistreret kunde i UK er forpligtet til reverse charge og kunden hæfter for moms. Venligst kontakt TIMEVAT for yderligere information om reverse charge i UK.
Fiscal repræsentation
Som hovedregel kan ikke-etablerede virksomheder undlade at udpege en fiscal repræsentant i UK. Undtagelsesvis kan skattemyndighederne dog forlange det, hvis virksomheden er etableret i et ikke EU land uden aftale om gensidig bistand.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

Menu