Din professionelle partner i Tyskland

TIMEVAT kender de tyske deadlines og laver gerne dine moms indberetninger og tyske intrastat. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

Hvis en virksomhed, der ikke er etableret i Tyskland, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Tyskland, skal virksomheden registreres for eksport moms Tyskland. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, der skal pålægges produkter og ydelser.

Det er vigtigt, at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Tyskland vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Tyskland før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Tyskland. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Tyskland fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Tyskland (ekskl. National Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Tyskland, som er leveret til kunder udenfor Tyskland (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Tyskland fra andre EU-lande (EU-erhvervelse).
  • Lager i Tyskland eks. hos Amazon eller lign. til salg, distribution eller konsignation.
  • Ved E-handel med varer til forbrugere, har virksomheder nu mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordning hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Tyskland, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Der gives refusion for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, taxa, telefon, reklame og vare- og ydelseskøb.

Moms satser, formater, beløbsgrænser

MomssatsBetegnelseMomsnr. formatFjernsalgsgrænseIntrastat grænse
19%(Standard)MwStDE123456789€ 10,000 *)€ 800,000(Import)
7%(Reduceret)€ 500,000(Eksport)

*) Gældende fra 01.07.2021 har virksomheder mulighed for at tilmelde sig (One-stop-shop) OSS ordningen hos SKAT når fjernsalg i EU samlet overstiger grænsen på € 10.000.

Moms rapportering termin
Månedlig, kvartalsvis eller årlig

Årsindberetning
Ja, hvis momsrapporteringen foretages månedligt eller kvartalsvist

EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis

EU Købslister
Nej

Andre rapporteringskrav
Nej

Udvidet Reverse Charge
Udvidet reverse charge gælder for en række services i Tyskland. Venligst kontakt os for yderligere information.

Fiscal repræsentation
Som hovedregel kan ikke-etablerede virksomheder undlade at udpege en fiscal repræsentant i Tyskland, undtagelse er der dog for virksomheder med moderselskabet etableret udenfor EU.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734