Moms Tyskland

Din professionelle partner i Tyskland

Hvis en virksomhed, der ikke er etableret i Tyskland, sælger momspligtige produkter eller ydelser i Tyskland, skal virksomheden registreres for eksport moms Tyskland. Ifølge EU’s moms direktiv, er udenlandske selskaber forpligtet til at lade sig moms registrere i bestemte tilfælde for at kunne rapportere og indberette skatte- og moms pligtige transaktioner, der skal pålægges produkter og ydelser. Det er vigtigt, at alle virksomheder med forretningsmæssig aktivitet i Tyskland vurderer deres juridiske forpligtelser og lader sig registrere for eksport moms Tyskland før de påbegynder skatte- og moms pligtige transaktioner.

Hvornår er en virksomhed moms pligtig

Der er forskellige scenarier som vil forpligte en virksomhed til at lade sig moms registrere i Tyskland. Nogle af de mest almindelige tilfælde er:

  • Import af varer til Tyskland fra lande udenfor EU.
  • Køb og salg af varer i Tyskland (ekskl. National Reverse Charge).
  • Salg af varer fra Tyskland, som er leveret til kunder udenfor Tyskland (både B2B og B2C).
  • Erhvervelse af varer i Tyskland fra andre EU-lande (EU-erhvervelse).
  • Lager i Tyskland eks. hos Amazon til salg, distribution eller konsignation.
  • E-handel med varer til forbrugere, som overskrider den tyske fjernsalgsgrænse.

Hvis din virksomhed allerede har forretning eller påtænker at gøre forretning i Tyskland, så bør du kontakte TIMEVAT straks. Vi taler sproget og har nem adgang til de lokale myndigheder og kender til de lokale procedurer. Du er meget velkommen til at kontakte os for rådgivning og assistance.

Moms refusion

Der gives refusion for messeudgifter, konferencer, hotel, forplejning, repræsentation, diesel, benzin, leje af bil, taxa, telefon, reklame og vare- og ydelseskøb.

Moms satser, formater, beløbsgrænser
Momssats Betegnelse Momsnr. format Fjernsalgsgrænse Intrastat grænse
19% (Standard) MwSt DE123456789 € 100,000 € 800,000 (Import)
7% (Reduceret) € 500,000 (Eksport)

Grundet COVID-19 er moms satserne nedsat i perioden 01.07.20 – 31.12.20 fra 19% til 16% og fra 7% til 5%

Momsrapportering termin
Månedlig, kvartalsvis eller årlig
Årsindberetning
Ja, hvis momsrapporteringen foretages månedligt eller kvartalsvist
EU Salgsliste termin
Månedlig eller kvartalsvis
EU Købslister
Nej
Andre rapporteringskrav
Nej
Udvidet Reverse Charge
Udvidet reverse charge gælder for en række services i Tyskland. Venligst kontakt os for yderligere information.
Fiscal repræsentation
Som hovedregel kan ikke-etablerede virksomheder undlade at udpege en fiscal repræsentant i Tyskland, undtagelse er der dog for virksomheder med moderselskabet etableret udenfor EU.

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2237734

TIMEVAT indberetter din eksport moms Tyskland

TIMEVAT kender de tyske deadlines og laver gerne dine moms indberetninger og tyske intrastat.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

Menu