Den 1. juli 2021 ændres reglerne for opkrævning af moms, når du sælger varer og ydelser til forbrugere i EU.

 

Fjernsalg af varer og ydelser til EU-forbrugere

Sælger du varer eller ydelser til forbrugere i EU og overstiger det samlede salg EUR 10.000 på et år? Så kan du med fordel gøre brug af EU-ordningen for One Stop Shop.

Du skal tilmelde dig ordningen via SKAT. Når du er tilmeldt ordningen via SKAT, så er det hér, at du registrerer, indberetter og betaler moms af dit salg til private forbrugere i hele EU.

Du skal registrere, indberette og afregne momsen efter den momssats, der er gældende i leveringslandet. Leveringsstedet er ofte købers land, men ikke altid (!). Husk også her, at der i mange EU-lande er differentieret moms. Det er dit ansvar, at den korrekte momssats benyttes.

Varer omfattet af afgifter, såsom tobak og alkohol, er, ligesom brugte varer ”brugtmoms”, ikke omfattet af ordningen, OSS.

Den eksisterende ordning for salg af elektroniske ydelser udvides til at gælde alle ydelser til forbrugere (hotelydelser, byggeydelser samt adgang til kultur, kunst, sport, undervisning etc.)

 

Ordningen er frivillig

 • Det er muligt at opretholde lokale momsregistreringer, så kan OSS ikke benyttes
  • EU-lager – her er den ordinære momsregistrering forsat et krav.
 • Er du registreret under ordningen, skal den benyttes konsekvent.
  • Du kan ikke vælge at benytte ordningen på fjernsalg i nogle lande samt afregne moms, via en lokal momsregistrering, i andre lande
 • Hvis du vælger ordningen, så skal momsnumre lukkes i det tilfælde, at du ikke har lager i det pågældende land.
 • OSS-angivelsen indberettes kvartalsvis

Man kan vælge at gøre brug af ordningen før EUR 10.000 overskrides.

Har du tilvalgt ordningen, er du bundet af dit valg i 2 år. Dokumentationskrav og arkiveringsforpligtelsen er 10 år.

 

Momsrefusion

Har du købsmoms, som du pt fradrager over den lokale momsrapportering? Hvis du lukker dit eksisterende momsnummer, fordi du fremadrettet bliver tilmeldt EU ordningen (Moms One Stop Shop), så skal købsmomsen søges retur med den elektroniske EU momsrefusionsansøgning via SKAT.

 

At holde sig for øje:

 • hvorledes kompleksiteten kan stige med håndteringen af OSS kombineret med lager i andet eller flere EU-lande (eks AMAZON FBA o.lign.)
  • online salg af varer fra lager i DE til forbruger i DE er ikke fjernsalg og OSS kan ikke benyttes.
  • Online salg fra tysk lager til østrigsk forbruger er fjernsalg – indrapportering i DK.
 • hvorledes forholder det sig med dit betalingssystem/webshop, har du en moms-matrix og er den sat op?
  • Husk: sælger hæfter for moms, der ikke er opkrævet!
 • hvorledes overfører du korrekt momsdata fra dit betalingssystem / webshop til dit økonomisystem?
  • Du skal sikre korrekt bogføring og dokumentation af den opkrævede moms
  • Har du styr på momsgrupperinger / – koder?
 • sælger du BtB i EU med køb og salg i samme land, skal du beholde dit momsnummer
 • hvorledes fremgår jeres priser til kunderne og hvorledes styrer i udenlandsk moms generelt?
 • har I overblikket over den konkrete momssats i andre EU-lande?
 • kan jeres produkter være underlagt en udenlandsk afgift?