Et billede af Norge, med et flag.

Alle norske aktieselskaber og NUF (Norsk Udenlandsk Foretak) har leveringspligt for skattemelding m.m. fra og med stiftelsesåret.

Oplysningspligten gælder uanset om selskabet har haft indtægter eller ej i året der er gået. Der er også oplysningspligt for selskaber, er er slettet fra moms- og enhedsregisteret i året der er gået.

Skattemeldingen med vedlæg skal leveres uanset, at der er givet undtagelse til levering af årsregnskab til Regnskabsregisteret.

Konsekvensen for manglende levering er Skattemelding er tvangsmulkt og i særlige tilfælde tillægsskat.

Tvangsmulkt – dagsbøde

Skatteetaten sender i første omgang et varsel og betinget vedtag i fald de pligtige oplysninger ikke leveres inden frist. I fald der ikke leveres skattemelding inden den angivne frist vil selskabet blive opkrævet 1 daglig bøde (mulkt).

I 2022 er bøden (tvangsmulkt) NOK 611 per dag svarende til 50% af det norske retsgebyr (NOK 1.223). Maksgrænsen er NOK 61.150 svarende til 50 retsgebyrer.

Bøden, tvangsmulkten løber indtil Skattemeldingen med pligtige oplysninger er leveret eller at maksgrænsen er nået.

Selskabet modtager faktura fra Skatteetaten til betaling.

Tillægsskat

Selskabet kan blive tillagt en tillægsskat, hvis der er indleveret urigtige eller ufuldstændige oplysninger i den norske skattemelding.

I fald de indleverede urigtige eller ufuldstændige oplysninger har givet selskabet en skattemæssig fordel, vil selskabet blive pålagt en tillægsskat på 20% af den skattemæssige fordel.

I særlige tilfælde har Skatteetaten mulighed for at skærpe tillægsskatten med yderligere 20% og i særligt grove tilfælde yderligere 20%. Den højeste samlede tillægsskat kan altså blive 60% af den skattemæssige fordel.

Tillægsskatten gælder alle typer af skatter og afgifter

Er du / I kommet i klemme med manglende levering af Skattemelding eller rapportering af andre pligtige oplysninger så som A-melding, aktionærregisteropgave, mva-melding eller norske OTP (obligatorisk tjenestepension), så kontakt TIMEVAT.