Særligt om byggeri

At bygge i udlandet er noget helt særligt

TimeVAT har en omfattende viden og erfaring med at hjælpe virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen.
Vi holder styr på dine indberetninger og ansøgninger, så du kan have mandskab og værktøj klar til tiden.

Din professionelle entreprisepartner

Der er særlige krav til virksomheder, der arbejder i udlandet med eget ansat personale. Her er det vigtigt at skelne mellem virksomhedens forpligtelser og medarbejdernes forpligtelser.

Virksomheden skal sørge for at være registreret korrekt og indberette diverse rapporter til myndighederne, men medarbejderne skal også sørge for at være godt klædt på omkring social sikring, udenlandske skattekort og personbeskatning gerne sammen med den virksomhed de er ansat i.

Tanken bag TIMEVATs services til virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen er, at du skal fokusere på din kernekompetence og være i stand til at overholde aftalerne med Bygherre, underleverandører og medarbejdere.

Det mener vi gøres bedst ved at lægge registrering, indberetning og rapporteringsforpligtelser ud til TIMEVAT. Så ved du, at vi har styr på dine forpligtelser og du får ”en siddende på kontoret” til at varetage dine interesser i udlandet.

Har du brug for en entreprisepartner?

Kontakt TIMEVAT for en snak om, hvorledes vi kan bidrage til dine entrepriser i udlandet.

Menu