Antidumping

Når varer indføres i EU fra et tredjeland, kan der pålægges antidumping-told. Det gøres, hvis varerne indføres til en pris, der er markant billigere end salgsprisen i det pågældende EU-land. Antidumping kan også pålægges, hvis staten i det eksporterende land har ydet et direkte- eller indirekte tilskud til fx. fremstilling, produktion, udførsel eller transport. Varerne kan sælges/eksporteres billigere fra tredjelandet, hvis der er givet tilskud til f.eks. fremstillingen, og det vil påvirke den interne konkurrence i EU.

Eksempel: Hvis en EU-virksomhed kan købe en specifik vare meget billigt fra et tredjeland, vil der ikke være noget incitament for at købe den samme vare af en EU-producent. Varen ville nemlig være meget dyrere hos EU-producenten. De europæiske producenter vil derfor være tvunget til at sænke priserne på deres varer for at matche produktionen i tredjelandet. Det vil naturligvis være skadeligt for EU-virksomhedernes økonomi. Dumping beskriver altså et konkurrenceforvridende salg af varer, som vil skade europæiske producenter. Derfor pålægges der antidumping-told på billige varer fra tredjelande.

Eksempel på toldoplag:

Lad os forestille os, at en dansk virksomhed importerer krus og tallerkener af stentøj for 4 millioner kroner. Der er måske 5,5% told på stentøjet samt 36% i antidumping. Det løber altså op i 41,5% i samlet told.

1,5 millioner af de importerede varer skal videresælges i Danmark. Virksomheden kan derfor ikke undgå at betale told og moms på denne andel af importen. De kan dog stadigvæk opbevare varepartiet på toldoplaget. Der skal desuden først betales told og moms af de 1,5 millioner, når varepartiet videresælges.

De sidste 2,5 millioner skal videresælges til Norge (som ikke er medlem af EU). De kan derfor fraføres toldlageret uden betaling af told og moms i Danmark. Det vil sige, at man undgår at betale 41,5% i dansk told. Det svarer til en besparelse på 1.037.500 kroner. Der skal ganske vist stadigvæk betales told i Norge, når varen indføres her, men den danske toldregning på 41,5% af varerværdien undgås i denne situation ved at anvende et toldoplag.