ATA-carnet

Når dine varer midlertidigt skal ind i et land, skal du have et ATA-carnet. Dokumentet er en del af en international ordning, der tillader import af varer i op til 1 år. Der er over 70 medlemslande i arrangementet – lande fra Europa, Nordamerika og Asien. Vil du se de konkrete lande, så klik her: 

Når en vare er blevet importeret til et land via et ATA-carnet, skal den returneres til oprindelseslandet inden for 1 år. Dokumentet kan dog bruges til mere end én rejse, så længe varerne returneres til oprindelseslandet inden for tidsrummet.  

Et ATA-carnet kan ligesom EUR.1-certifikatet sikre, at du ikke skal betale told og afgifter i såvel importlandet som i andre lande, du krydser ved eksport. Der er også andre fordele ved et ATA-carnet, såsom:

  • Dokumentet dækker alle formaliteter vedrørende told 
  • Du slipper for at vente hos de internationale toldmyndigheder 
  • Du har en fast udgift, der betales inden rejsen mv. 

Dokumentet skal indeholde oplysninger som:

  • Navn og adresse på den eksporterende virksomhed 
  • Varedeklaration 
  • Brug af varerne 
  • Destinations land 

Et ATA-Carnet dækker alle varer, der ikke kan forbruges. Det er dog vigtigt at huske på, at importerede varer til enhver tid skal kunne identificeres. Derudover må varerne ikke sælges, udlånes eller bortskaffes i det land, hvortil de er indført.