Med en toldkredit får du en nemmere løsning for håndtering af din import og for betaling af importmoms, told og afgifter til UK.

Ved import af varer til UK vil disse ofte være pålagt importmoms, told og afgifter. Omkostninger skal betales fuldt ud til myndighederne i forbindelse med importen. Med en toldkredit sikrer du, at dine varer importeres hurtigt: Ligesom giver dig mulighed for at arbejde effektivt, mens du sparer tid og penge.

 

Nemt
Ansøgningen af toldkredit i UK (DDA) gøres online.


Hurtigt
Med en toldkredit er der ingen yderligere kreditchecks ifm. import af dine varer.

Dine varer bliver fortoldet og leveret hurtigere.

 

Effektivt
De påløbne omkostninger (importmoms, told og afgifter) skal betales den 15. i efterfølgende mdr. I får derfor en rentefri betalingsudskydelse på gennemsnitlig 30 dage.

Udlægsprovision (advancement fees) opkræves ikke..

Du bogfører ét bilag per mdr. i stedet for løbende bogføring og betaling i forlængelse af hver eneste sending.

 

2021

Fra den 1. januar 2021 er det muligt for momsregistrerede selskaber at rapportere importmoms på den britiske momsblanket (postponed VAT accounting). Du skal kontakte din speditør eller britiske toldagent og aftale, at I ønsker at gøre brug af ”postponed VAT accounting”. Gem en kopi af aftalen i dine arkiver.

 

Ønsker du at blive opdateret på toldkredit generelt? Eller har du spørgsmål til toldkreditter i UK, Norge eller Schweiz, så kontakt os gerne