I forbindelse med import af varer til UK vil MODTAGER eller i visse tilfælde AFSENDER bliver opkrævet importmoms og told i forbindelse med indfortoldningen af varerne.

Om der er told på en vare ifm. import til UK er afhængig af varens HS-kode /toldtarif kode) og varens produktionsland samt om om der er særlige aftaler eller forhold, der kan have betydning for beregningen af told.

Betaling af told i forbindelse med indfortoldning af varer er en omkostning for selskaber. Det har derfor stor juridisk og økonomisk betydning, at der toldbehandles korrekt. Det er bestemt ikke ligegyldigt om der beregnet 0%, 5% eller 12% i told på en given sending.

Uanset om importen sker til et selskabets datterselskab, UK momsregistrering eller direkte til slutkunden, vil varen blive fortoldet og der vil blive beregnet told, hvis der er tale om toldbelagte varer

Hvis selskabet har DDP-leveringer uden at være lokalt registreret, så vil såvel britisk told og britisk importmoms skulle behandles i regnskabet som omkostningsposter.


Komplekst

Det er en kompleks opgave og kræver special kompetencer at tolddeklarere varer og det gøres yderligere udfordrende i UK da der er flere udfordring i spil end vi normalt kender det.

Der er mange parter involveret ved en forsendelse til UK. Selskabet overleverer først den nødvendige tolddokumentation (commercial invoice) til lageret og/eller selskabets transportør. I forbindelse med transporten, så overleverer transportøren dokumentationen til den britiske samarbejdspartner. Herefter udarbejder den britisk toldklarer de britiske tolddokumenter. Der kan i denne proces eksempelvis være udfordringer med hvilke data, der flyder gennem flere IT-systemer internt i selskabet, men også videre til eventuelle samarbejdspartnere og til transportøren. I dette dataflow kan vigtig information “tabes” undervejs.

Derudover, har UK gennemgået en toldmæssig transformation i år. De britiske toldsystemer er blevet skiftet ud og der har skabt lidt ekstra udfordringer for alle. Der er lige nu to toldsystemer i UK, der hver har deres egen brugerflade.

Det hele er med til at øge kompleksiteten og risikoen for fejl. Der udmønter sig i store og ukorrekte toldregninger til danske selskaber.

Toldrefusion

Der vil dog være mulighed for at få gennemgået og ansøgt om toldrefusion, hvis der er fejl i de britiske fortoldninger.  I fald det kan dokumenteres, at fortoldningen af varerne er ukorrekt, så kan selskaber søge om at få såvel den britiske import told som moms refunderet.

Det kræver, at selskabet fremskaffer korrekt dokumentation til underbilag for ansøgningen, således at toldbehandlingen kan genvurderes.

Har I udfordringer med afregningen af britisk told og er der behov for en gennemgang af dokumentationen med henblik på udarbejdelse af en ansøgning, så tag endelig kontakt til TIMEVAT.