Et billede af Schweiz.

E-commerce

For online salg til schweiziske forbrugere gælder det, at sælger I varer under lavværdigrænsen og har en omsætning i Schweiz på over CHF 100.000 årligt. Så vil der være tvungen DDP-levering og dermed et registreringskrav i Schweiz.

 

De schweiziske lavværdisendinger

Der er tale om lavværdi sendinger, når importmomsen ifm. import til Schweiz er under CHF 5.

Grundet de forskellige momssatser i Schweiz vil der være tale om lavværdisending for en vareværdi på mindre end CHF 65 for varer til standardmomssats 7,7%.  For varer tilhørende den reducerede momssats på 2,5% vil vareværdien tilsvarende være mindre end eller lig med CHF 200.

Det er altså således den importmoms, der beregnes ifm. import af varer, der bestemmer om der er tale om lavværdivarer og afhængig af den konkrete momssats kan vareværdien svinge mellem CHF 65 og CHF 200.

Der opkræves ikke importmoms af sendinger under lavværdigrænsen, da administrationen af så lave beløb vurderes for administrativt- og ressourcemæssigt krævende.


Obligatorisk momsregistrering

For udenlandske E-handlere med driftssted udenfor Schweiz, der sælger varer under lavværdigrænsen, gælder det at ved en årlig omsætning på mere end CHF 100.000 så skifter leveringsstedet til at blive schweizisk.

Konsekvensen af at leveringsstedet pludseligt bliver schweizisk er at selskabet skal momsregistreres i Schweiz. Salget skal momsbehandles efter schweiziske regler og der skal sælger med hhv. 7,7% eller 2,5% og de solgte varer skal importeres til Schweiz af sælger / den udenlandske E-handler.

Det er vigtigt at notere sig, at når selskabet er momsregistreret skal alle solgte varer, både under og over lavværdigrænsen sælges på lokale vilkår og importeres af sælger. Alt salg vil således være momspligtigt.

Importmomsen af solgte varer under lavværdigrænsen, vil fortsat ikke blive opkrævet. Der vil blive opkrævet importmoms af varer over lavværdigrænsen. Importmomsen fratrækkes som købsmoms på den kvartalsvise momsrapport.


Schweizisk told

De schweiziske toldsatser beregnes generelt efter bruttovægten (inkl. emballage) og er ofte mindre en 1 CHF per kg.

Især alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, fødevarer, tekstiler og smykker pålægges en højere told og / eller andre høje afgifter.

Af administrative årsager opkræver der ikke told ved beløb under CHF 5.

Varer med oprindelse i lande med hvilke Schweiz har indgået en frihandelsaftale med, eller fra udviklingslande kan normalt importeres toldfrit eller til nedsatte satser (toldpræference). Reduktionen er angivet for hvert land i den schweiziske toldtarif, tares.ch. Gyldigt oprindelsesbevis er obligatorisk ved import af varer med præferenceoprindelse.