Gældende fra 1. april 2020 indførte Norge momspligt ved al salg – fra første krone.

Det betød, at alle udenlandske E-handelsvirksomheder og webshops, som sælger B2C til Norge, skal lade sig registrere og indberette moms af sit salg til Norge.

I tillæg til de allerede eksisterende registreringsløsninger, såsom NUF og AS, blev der indført en ny VOEC-registrering. Den kan kun anvendes, hvis man sælger varer op til en værdi på NOK 3.000.

Ordningen blev introduceret under COVID-19 perioden, hvor situationen var lidt usædvanlig.

Vi ser nu, at myndighederne igen er tilbage på normalt niveau. Der gennemføres igen løbende kontrol for at sikre, at alle pakker fra webshops og e-markedspladser er belastet moms. Hvis det ikke er tilfældet, vil disse handelsplatforme blive pålagt bøder af myndighederne og det kan resultere i leveranceproblemer.

Vil du undgå problemer og har du brug for en vurdering af hvilken registrering (VOEC, NUF eller AS), der er bedst for dig, så kontakt TIMEVAT.

God sommer.